Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Möjlighet till rörelse

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Den kan också förebygga ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa.

Vi arbetar på olika sätt med att bidra till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Möjlighet till rörelse.

Just nu finns inga aktiviteter här.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Möjlighet till rörelse

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter