Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Möjlighet till likvärdig vård

Vård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, liksom rätten att slippa diskrimineras i vården.

En jämlik vård och omsorg innebär att alla människor behandlas likvärdigt oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, ekonomiska förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den vård och omsorg som vi erbjuder ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet.

En jämlik vård och omsorg innebär samtidigt att den som har det största behovet av vård ges företräde.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Möjlighet till likvärdig vård.

 • Digital strategi

  Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Digital strategi Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för en god individ- och familjeomsorg

  Programmet beskriver hur verksamheten ska utvecklas för en modern individ- och familjeomsorg där personens behov är i centrum. Utvecklingsarbetet inom individ- och familjeomsorgen utgår från följande fem områden: Se hela människan, frigöra och utveckla styrkor och färdigheter, förutsättningar att göra ett bra jobb, medskapande,
  samverkan med andra aktörer.
  Dokumentet är beslutat av Individ- och familjeomsorgsnämnden och gäller till och med .

  Program för en god individ- och familjeomsorg Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Möjlighet till likvärdig vård

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter