Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Möjlighet till ett skadefritt och hälsosamt liv

Den fysiska och psykiska hälsan gör det möjligt för oss att må bra och uppnå vår potential. Vi arbetar med en rad olika akvititeter och insatser för olika målgrupper för att främja och förebygga den fysiska såväl som den psykiska hälsan.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Möjlighet till likvärdig vård.

  • Program för ANDTS-förebyggande arbete

    Förkortningen ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Målet för oss är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande1) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Program för ANDTS-förebyggande arbete Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Möjlighet till ett skadefritt och hälsosamt liv

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter