Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Det livsviktiga språket

Att läsa, sjunga och rimma för sitt barn, att lyssna och upprepa orden – så stimulerar du barnets ordförråd. Att samlas kring en bok är också en värdefull stund för både barn och vuxna. På familjecentralerna i Borås finns öppna förskolor med särskilt fokus på att stötta föräldrar och barn till ett rikt språk.

Luna, 7 månader, lutar sig tillbaka i mamma Claudias knä. Hennes blick är fäst på den stora bilden på Pippi i boken. När hon tittat på bilden en stund tar hon själv tag i nästa sida och bläddrar vidare. Mamma Claudia läser högt för henne och Luna skiner upp med hela ansiktet.

– Titta där är Pippi. Och där är Pippis häst… ja, en häst. Hästen heter Lilla gubben.

Lär sig stimulera barnets språkutveckling

Claudia Rodriguez har alltid läst för sina fyra barn. Men det här är första gången hon fått frågan från BVC-sköterskan om hon vill träffa en bibliotekarie för att lära sig mer om hur hon kan stimulera barnens språkutveckling.

Mötet har stärkt henne i att hemma prata sitt eget modersmål spanska. När hon senare denna dag lämnar familjecentralen har hon också lånat med sig några barnböcker på spanska.

– Jag har alltid gillat att läsa för mina barn och jag märker att de lär sig mycket när jag gör det. Språket ger barnen bra förutsättningar att klara skolan och på sikt även få ett jobb, säger hon.

Bibliotekarien gör hembesök

Pernilla Wakman Sjögren, bibliotekarie på Boda familjecentral, berättar att hon vill stötta de föräldrar som vill ha, och behöver, extra stöd i barnets språkutveckling. Arbetet görs i samarbete med sjuksköterskorna på BVC.

Kontakten med familjen tas vid tre tillfällen, när barnet är 6 månader, 10 månader och 1,5 år. Nu när pandemin klingat av börjar de återigen göra hembesök.

– Många tycker det är jätteroligt när vi kommer. Man vill stötta sitt barns språkutveckling och är tacksam att få prata om det, säger Pernilla som alltid lämnar över en bok och informationsmaterial vid sina besök.

Grunden för språket läggs tidigt

Forskning visar att barnet utvecklar sitt språk redan som spädbarn och att grunden för den språkliga förmågan läggs under de första tre åren. Men redan när barnet ligger i magen kan man börja sjunga för det och prata med det för att det ska känna rytm och höra språkljud.

– Som förälder har man en unik roll att hjälpa sitt barn till ett rikt språk. Men förvänta dig inte att alltid få läsa klart en hel bok. Se det istället som en mysig stund som barnet kan längta efter, säger Pernilla Wakman Sjögren.

En mamma sitter med sitt barn i knät och läser en bok.

Språket viktigt för annan inlärning

Hon menar att språk har betydelse för alla andra områden i livet. Språket behövs till exempel för att man ska kunna ta till sig ny kunskap, förstå en instruktion och fungera tillsammans med andra. Att göra sig förstådd och att förstå.

– Vi använder språket när vi tänker. Tänker vi inte i språklig form är det svårt att resonera med sig själv. Språket lägger grunden för att kunna läsa, skriva och räkna, förklarar Pernilla Wakman Sjögren.

Utgå från barnets intresse

Att stötta sitt barns språkförmåga behöver inte vara svårt. Det handlar om att samspela med sitt barn och hjälpa det att sätta ord på saker och händelser. Man kan till exempel utgå från en bok och prata kring bilderna.

Var uppmärksam på vad barnet tycker är intressant. Knyt an till gemensamma upplevelser. Man kan upprepa ord, framhäva viktiga ord. Genom att lära barnet turtagning, att man turas om, lägger man också grunden för all kommunikation.

– Det ger barnet självkänsla och trygghet när någon vill lyssna. Barnet får ett ordförråd och lockas till att själv använda orden. I förlängningen innebär det en förståelse för att man kan vara med och påverka i samhället.

Föräldrarnas modersmål är viktigt

Och använd det språk du kan bäst. Forskning har nämligen visat att om barnet kan föräldrarnas modersmål är det också lättare att ta till sig det svenska språket. Språkförmågan på de båda språken stödjer varandra.

– Lär man sig föräldrarnas modersmål får man begrepp att hänga upp de svenska orden på. När barnen sedan blir äldre och kommer till förskolan blir svenskan det självklara språket att använda med pedagogerna och kompisarna.

Bibliotekarie Pernilla Wakman Sjögren
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Det livsviktiga språket

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol