Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samverkan på Sjöbo skapar magi i fritiden

Under några eftermiddagstimmar, efter skoldagens slut, öppnas dörrarna till Sjöboskolans idrottshall och den blir Arenaskola Sjöbo. In strömmar elever för att till exempel dansa eller spela fotboll. Så kan en ibland lite planlös fritid förvandlas till kul aktivitet och i förlängningen deltagande i det lokala föreningslivet.

Dörrarna står öppna

Dörrarna står öppna men det är ännu tyst i Sjöboskolans idrottshall.

– Barnen har inte slutat ännu, de kommer snart, säger Linnéa Larsson, samordnare för Arenaskola Sjöbo. Några små killar dyker strax upp. De rör sig avvaktande runt bollkorgen.

– Hej! Ni kan ta en boll där och hålla i gång lite om ni vill, säger Stellan Översjö.

Det blir snabbt full fart i hallen

Stellan är också han samordnare i Arenaskola Sjöbo, en erfaren idrottsledare och ledarutbildare som delar uppdraget med Linnéa Larsson. Det ska bara dröja tio minuter innan det är full fart i hallen. Kanske trettio lågstadieelever som härjar runt med bollar.

Stellan Översjö leder med fast hand händelserna. Först en uppvärmning, delar sen upp barnen i flera lag, ser till att de får på sig västar i klara färger, och blåser i gång första matchen. Matcherna böljar fram och åter. Målgörare springer några meter och gör patenterade målgester hämtade från Cristiano Ronaldo och andra stjärnor.

De som för tillfället inte spelar sitter och följer spelet, eller hoppar upp och ner på bänken, eller klättrar i en ribbstol.

Stellan Översjö uppmuntrar och ger små tips. När den lilla turneringen är slut talar han om för barnen att han tyckte de var särskilt bra på att passa bollen i dag.

Skolan som en arena

Linnéa Larsson berättar hur det startade. Arenaskola är ett sätt att med skolan som nav skapa aktivitet efter skoldagens slut med stöd av föreningsliv, bostadsbolag och till exempel bibliotek. Samverkan är ett nyckelbegrepp.

– Vilka är behoven? Vad vill barnen göra? Hur kan vi skapa det tillsammans? Hur kan vi trampa upp stigar till föreningslivet med skolan som utgångspunkt? Det är egentligen just det Arenaskola-idén är, säger Linnéa Larsson.

– Vi hade ju restriktioner att anpassa oss till, men precis före sommarlovet smygstartade vi. Vi visste inte riktigt vad vi hade att vänta oss när vi öppnade dörrarna efter skolan. Det vällde in ungar, och det blev fotbollsturnering i en del av hallen och nåt slags akrobatik i romerska ringar i andra ändan. De fick mellanmål och möjlighet till läxhjälp, berättar Linnéa Larsson.

Föreningarna positiva till att vara med

Sjöboskolans rektor Anna-Maria Isaksson, rektor Mia, högg tidigt på möjligheten. Arenaskola Sjöbo var en perfekt möjlighet för en välfungerande skola i ett område där föreningsanslutningen är låg och en del ungdomar riskerar att komma på glid.

Hela satsningen är en del av Socialt hållbart Borås, kommunens långsiktiga kraftsamling mot ojämlikhet och utanförskap.

– När jag började jobba på Sjöboskolan nämnde de flesta lärare att ”vi har det bra på skolan, men det är betydligt färre bra saker som händer på fritiden. Många barn har inte några fritidsaktiviteter, och behöver bra vuxna omkring sig, behöver hamna i bra sammanhang … där man hejar, där någon vet vad man heter … där man blir igenkänd och där man känner igen andra, säger rektor Mia.

– När man tittar i Välfärdsbokslutet, som Borås Stad sammanställer, så ser man att Sjöbo sticker ut med det lägsta föreningsdeltagandet.

De vuxna är viktiga

Flera av barnen vill växla några ord med rektor Mia. Under en kort stund står det ett surr av barnröster kring henne. Sen säger hon:

– Det jag kan göra är att identifiera behov och utvecklingsområden, och sen undersöker vi hur vi kan jobba för att till exempel fånga in de elever som behöver det mest, som kanske är på väg åt fel håll. Vuxna som känner elever och talar med dem är viktiga där.

– Vi är noga med att ha ett skapande och prövande arbetssätt, testa oss fram och se vad som funkar, säger Linnéa Larsson.

– Om många tycker det är roligt att spela bordtennis till exempel, kan vi hjälpa barnen att hitta vidare.

Många samverkar för barnens bästa

Intresset för pingis var uppenbart från början.

– Ungarna står i ur och skur och snöstorm och spelar på borden på skolgården, skrattar Linnéa.

Det passar väldigt bra med Borås GIF:s nya fina lokaler nere på Sjöbo Arena (Sjöbovallen), berättar Mikael Engström, klubbchef och föreningsutvecklare på Borås GIF.

– De passar för många olika verksamheter, inte minst bordtennis. Vi har flyttbara bord som vi kan rulla undan när de inte används.

Pingisborden har sponsrats av bostadsbolagen och organisationen RF Sisu.

– Det är ett bra exempel på hur vi vill arbeta, säger Linnéa Larsson.

Bostadsbolagen är viktiga i sammanhanget. De känner området och har kontaktvägar till de boende. De kan också gå in ekonomiskt och stötta, när det kan behövas.

Bilden visar fötter och en fotboll. I bakgrunden spelar barn fotboll.

Barnen påverkar innehållet

Barnen kommer till tals via klassråd, men också i mer vardagliga samtal, i skolmatsalen och på raster. Information går förstås också ut till vårdnadshavarna.

– Jag går runt i klasserna när vi gjort ett nytt program, och vi skickar ut det digitalt till alla vårdnadshavare. När vi har skolan som nav, så får vi naturliga kontaktvägar till barnen, där de i vardagen kan uttrycka vad de vill.

– Vi förstod till exempel att vi skulle kunna nå tjejer i mellanstadiet med dans. Så i dag kommer en tjej och leder dans här, säger Stellan Översjö.

– Vi har också kopplingen till oss där, säger Mikael Engström. Vi har en sektion som heter linedance, säger han och tittar hoppfullt på den danskunniga Linnéa Larsson.

– Det är dans på rad med koreografier, oftast till countrymusik, förklarar hon.

Pandemin påverkade i början

Men det har inte varit så lätt att nå föräldrarna, berättar Linnéa Larsson. Pandemin har inte gjort saken lättare, eftersom folk inte velat samlas. Det har helt enkelt inte varit den bästa tiden att starta en ny verksamhet.

De barn som i dag är på plats i Sjöboskolans idrottshall går på lågstadiet.

– Sen har vi vissa aktiviteter som vänder sig till mellanstadiet. Och på fredagar har vi aktiviteter för först mellanstadiet och sen högstadiet. Och vissa aktiviteter vänder sig till alla, som pingis, säger Stellan Översjö.

– Vi måste nämna våra skidresor också, säger Mikael Engström. Vi har varit uppe i Knektås två gånger, första gången strax före jul.

– Första gången fick vi hjälp att hyra en buss, inflikar Stellan, för skolan hade inte ekonomi till det. Vi gick in med lite pengar, och RF Sisu gick också in. Alla barnen på skolan fick chansen att åka skidor. Väldigt många gjorde det för första gången.

Något för alla åldrar

Mikael Engström berättar att man förra sommaren hade feriearbetare i föreningen, ungdomar i nian eller i gymnasiets två första årskurser.

– Stellan frågade mig om jag såg några av dem som jag trodde kunde funka som ledare för yngre barn, och nu jobbar en av dem som ledare hos oss. Och som de växer med det ansvaret! säger Mikael Engström.

Klockan närmar sig fem och det börjar bli glesare i hallen. Fast discodansen pågår för fullt. Dansinstruktören Zally Junger från WY dansskola frågar sin grupp om de vill lägga till ännu en rörelse och får att entusiastiskt ”jaaa!” till svar.

Barn sitter på golv i gymnastiksal och lyssnar på ledaren. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan på Sjöbo skapar magi i fritiden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol