Valikko

Valikko

Tuen hakeminen

Useimpia vanhustenhuollon toimenpiteitä varten vaaditaan hakemus. Hoito- ja vanhustenhuoltohallinnon vanhustenhuollon avuntarpeenkäsittelijät tekevät hakemuksen perusteella selvityksen ja päätöksen.

l

Itsepalvelu

Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset
toimenpiteet 65 vuotta täyttäneille


Yhteystiedot

Jos haluat yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään, soita Boråsin kaupungin vaihteeseen, puh. 033-35 70 00, ja pyydä heitä yhdistämään avuntarpeenkäsittelijälle.

Jos sinulla on yksinkertaisia kysymyksiä vanhustenhuollon viranomaisille, soita vastaanoton puhelimeen, 033-35 52 37, tai lähetä sähköpostia osoitteeseen aldreomsorgmyndighet@boras.se. Vastaanottopuhelimen kautta ei voi saada tietoa selvityksistä tai päätöksistä.

Puhelinajat:
maanantai-torstai 8.00-17.00
perjantai 8.00-16.00

Hakemuksen tekeminen – askel askeleelta

Hakemus

Hakemuksen voi jättää joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos haluat jättää suullisen hakemuksen, soita avuntarpeenkäsittelijälle, puhelin 033-35 70 00. Jos haluat tehdä kirjallisen hakemuksen, täytä Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset toimenpiteet 65 vuotta täyttäneille.PDF Aputoimia voi hakea vain
yksittäinen henkilö itse tai hänen laillinen edustajansa, esimerkiksi edunvalvoja.

Hakemus postitetaan osoitteeseen:
Vård- och äldreförvaltningen
Äldreomsorg myndighet
501 80 Borås

Käsittelijän tapaaminen

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksen, avuntarpeenkäsittelijä ottaa yhteyttä sinuun selvityksen aloittamiseksi. Sovimme yleensä tapaamisesta, ja usein se tapahtuu kotonasi.

Joissakin tapauksissa tarvitsemme sinua koskevia tietoja esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidosta tai muilta
viranomaisilta, jotta voisimme tehdä arvioinnin. Hakemuksen yhteydessä saat antaa suostumuksesi siihen, että pyydämme tietoja muilta tahoilta.

Työmme lähtökohtana on periaate IBIC - Individens behov i centrum (yksilön tarpeet keskiössä), joka merkitsee
sitä, että selvityksen lähtökohtana on yksilön oma käsitys avuntarpeestaan. Arviointi siitä, miten tarpeesi voidaan täyttää, pohjautuu  Socialtjänstlagenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan ja tavoitteena on taata sinulle kohtuullinen elintaso. Tässä ovat Boråsin kaupungin kunnanvaltuuston hyväksymät kotipalvelun suuntaviivatPDF (svenska) sekä hoito- ja hoiva-asumisen suuntaviivatPDF (svenska).

Päätös

Kun avuntarpeenkäsittelijä on tehnyt selvityksen, saat postissa kotiin kirjallisen päätöksen. Yleensä päätöksestä
ilmoitetaan myös suullisesti puhelimitse. Kerro avuntarpeenkäsittelijälle, jos haluat lukea päätöksen perusteen ennen kuin tehdään lopullinen päätös.

Oikeus valittaa

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Valituksessa on ilmoitettava muun muassa,
mistä syystä päätös on virheellinen. Valituksen on oltava perillä Hoito- ja vanhustenhuoltohallinnossa kolmen viikon kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Päätöksessä on lisätietoa siitä, miten valittaminen tapahtuu. Jos haluat apua valituksen teossa, käänny avuntarpeenkäsittelijän puoleen.

Valitus postitetaan osoitteeseen:

Vård- och äldreförvaltningen
Äldreomsorg myndighet
501 80 Borås

p

Yhteystiedot

Viimeisin muutos: 2018-05-02 10.14

Sivun virheistä ota yhteyttä: Paula Wendell

Jaa sivu: Tuen hakeminen

g q n C

p

Yhteystiedot