Valikko

Valikko

Dementiahoito

Dementia käsittää joukon eri sairauksia, jotka vaikuttavat aivojen toimintaan. Tavallinen tuntomerkki on, että sairastuneen henkilön muisti huononee ja hänen kykynsä selviytyä arkiaskareista heikkenee vähitellen.

Jos epäilet, että sinulla tai jollakin omaisellasi on dementia, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan terveyskeskukseen, jossa voidaan tehdä dementiatutkimus.

Boråsin kaupunki tarjoaa monenlaista tukea dementiasairaille ja heidän omaisilleen. Jotkut toimenpiteet ovat tarveharkintaisia, kun taas toiset ovat avoinna kaikille.

Dementiatiimi

Dementiatiimi on erittäin perehtynyt erilaisiin dementiasairauksiin ja voi olla apunasi. Tiimi auttaa kaikkia Boråsin asukkaita, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta tai joilla on dementiaan liittyviä kysymyksiä. Tiimi toimii myös niiden kunnan toimintojen tukena, jotka hoitavat dementiasairaita.

Dementiatiimin toiminta on avoinna kaikille, ja tiimiin voi siis ottaa yhteyttä ilman avuntarvepäätöstä. Kaikki dementiatiimin palvelut ovat maksuttomia.

Omaistuki

Omaisena olet avun tarvitsijalle korvaamaton apu, mutta tarvitset toki joskus itsekin neuvoja ja tukea, jotta jaksaisit auttaa. Sitä varten ovat olemassa Boråsin kaupungin omaiskonsulentit, jotka tarjoavat virikkeitä, luentoja, koulutuksia, kahvila- ja ryhmätoimintaa, yksittäisiä keskusteluja ja paljon muuta.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on suunnattu henkilöille, joilla on dementiasairaus tai muistiongelmia, ja jotka edelleen asuvat omassa kodissaan. Päivätoiminnan tehtävänä on myös toimia tukena omaisille, että he saavat hetken lomitusta. Päivätoiminnan ansiosta dementiasairaat voivat jatkaa kotona asumista kauemmin. Dementiasairaiden päivätoiminta on tarveharkintainen toimenpide, jota varten vaaditaan hakemus. Katso tuen hakeminen.

Vuorotteluhoito

Vuorotteluhoito merkitsee sitä, että asut vuoroin kotona, vuoroin lyhytaikaisasunnossa. Vuorotteluhoito on tarveharkintainen toimenpide, jota varten vaaditaan hakemus. Katso tuen hakeminen.

Kotipalvelu

Kotipalvelu antaa tukea ja apua arjessa silloin, kun omat kykysi eivät riitä. Riippumatta iästä, sairaudesta tai toimintarajoitteesta, sinun tulee saada jatkaa kotona asumista ja saada apua sinulle myönnetyissä toimenpiteissä. Kotipalvelu on tarveharkintaista, ja sitä varten vaaditaan hakemus. Katso tuen hakeminen.

Hoito- ja hoiva-asunnot

Hoito- ja hoiva-asunnot on tarkoitettu ikäihmisille sekä toimintarajoitteisille silloin, kun henkilökohtaisen hoivan tarvetta ei voida täyttää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden toimenpiteiden avulla omassa asunnossa. Jotkut osastot on tarkoitettu erityisesti dementiasairaille. Hoito- ja hoiva-asunnon saamiseksi vaaditaan avuntarvepäätös. Katso tuen hakeminen.

p

Yhteystiedot

Sivun virheistä ota yhteyttä: Paula Wendell

Julkaistu: 2017-05-18 15.14
Viimeisin muutos: 2017-05-18 15.29

Jaa sivu: Dementiahoito

g q n C

p

Yhteystiedot