Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella minoritetsgrupper

I Sverige finns det fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varianter som kan skilja sig mer eller mindre åt. 

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under en lång tid. Minoriteternas språk och kultur är en del av det svenska kulturarvet. Samerna har förutom status som nationell minoritet även status som ursprungsfolk.

Delaktighet och inflytande

Borås Stad samråder med representanter från minoritetsgrupperna i de frågor som berör minoriteten eller när en fråga aktualiseras från grupperna.

I Program för nationella minoriteter beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet.

På Sveriges nationella minoriteter kan du läsa mer om vad det innebär.

Sveriges nationella minoriteter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har som syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet.

  • Minoritetslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Bibliotekslagen (2013:801)
  • Diskrimineringslagen (2008:567)
  • Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197)
  • Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
  • Läroplan för grundskolan (Lgr11)
  • Läroplan för gymnasieskolan (Gy 2011)
  • Skollagen (2010-800)
  • Socialtjänstlagen (2001-453)
  • Språklagen (2009:600)
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nationella minoritetsgrupper

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender