Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella minoritetsgrupper

I Sverige finns det fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varianter som kan skilja sig mer eller mindre åt. 

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under en lång tid. Minoriteternas språk och kultur är en del av det svenska kulturarvet. Samerna har förutom status som nationell minoritet även status som ursprungsfolk.

Delaktighet och inflytande

Borås Stad samråder med representanter från minoritetsgrupperna i de frågor som berör minoriteten eller när en fråga aktualiseras från grupperna.

I Program för nationella minoriteter beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet.

Program för nationella minoriteter Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.

På Sveriges nationella minoriteter kan du läsa mer om vad det innebär.

Sveriges nationella minoriteter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har som syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet.

För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagförslagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Minoritetslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minoritetslagstiftningen

Ta del av föreläsningarna med Aina Negga från sametinget och Emmy Bornemark, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm. Båda föreläste i Borås vid en utbildningsdag om våra nationella minoriteter den 16 maj 2019 för politiker, chefer, medarbetare och samarbetspartners. Pekka Heino var moderator för dagen.

Aina Negga från sametinget berättade om minoritetslagstiftningen som skärptes den 1 januari 2019.

Emmy Bornemark, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm pratade om hur man samråder på riktigt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nationella minoritetsgrupper

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender