Meny

Meny

Nationella minoritetsgrupper

I Sverige finns det fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varianter som kan skilja sig mer eller mindre åt. 

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under en lång tid. Minoriteternas språk och kultur är en del av det svenska kulturarvet. Samerna har förutom status som nationell minoritet även status som ursprungsfolk.

Delaktighet och inflytande

Borås Stad samråder med representanter från minoritetsgrupperna i de frågor som berör minoriteten eller när en fråga aktualiseras från grupperna.

Sveriges nationella minoriteterlänk till annan webbplats kan du läsa mer om vad det innebär.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har som syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet.

För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagförslagen träder i kraft den 1 januari 2019. Läs mer om Minoritetslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2019-01-08 14.31

Ändrad av:

Dela sidan: Nationella minoritetsgrupper

g q n C