Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Romsk inkludering

Romsk inkludering är ett projekt där vi tar fram metoder och arbetssätt för att motverka diskriminering av romer och förbättra romers tillgång till mänskliga rättigheter, inom framförallt områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, kultur och språk.

Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Diskriminering och utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, trots statliga och kommunala insatser sedan 1960-talet. Detta vill vi ändra på.

Delaktighet och inflytande

För att lyckas med förändringarna krävs romsk delaktighet och romskt inflytande. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet med romsk inkludering.

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom sex områden:

  • utbildning
  • arbete
  • bostad
  • hälsa, social omsorg och trygghet
  • kultur och språk
  • civilsamhällets organisering

Romska rådet

I romska rådet finns alla romska grupper representerade: finska romer, nyanlända romer, svenska romer, utomnordiska romer och resandefolk. I rådet ingår även tjänstemän från kommunen som tillsammans med rådsrepresentanter samverkar för att identifiera behov och utforma förslag på åtgärder som bidrar till romers inkludering.

Romsk brobyggare

Med hjälp av brobyggare bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra. Brobyggare har till uppgift att stödja, informera och motivera romer i kontakt med Borås Stad och andra myndigheter.

d

Mer om romsk inkludering

Senast ändrad: 2019-05-09 12.52

Ändrad av:

Dela sidan: Romsk inkludering

g q n C