Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Romsk inkludering

Romsk inkludering innebär att motverka diskriminering av romer och förbättra romers tillgång till mänskliga rättigheter, inom framförallt områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, kultur och språk.

Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Diskriminering och utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, trots statliga och kommunala insatser sedan 1960-talet. Detta vill vi ändra på.

Delaktighet och inflytande

För att lyckas med förändringarna krävs romsk delaktighet och romskt inflytande. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet med romsk inkludering.

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom sex områden:

  • utbildning
  • arbete
  • bostad
  • hälsa, social omsorg och trygghet
  • kultur och språk
  • civilsamhällets organisering.

Samhällsinformatör

Med hjälp av samhällsinformatörer bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra. Samhällsinformatörer har till uppgift att stödja, informera och motivera romer i kontakt med Borås Stad och andra myndigheter.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Romsk inkludering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender