Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Romsk inkludering

Romsk inkludering är ett projekt där vi tar fram metoder och arbetssätt för att motverka diskriminering av romer och förbättra romers tillgång till mänskliga rättigheter, inom framförallt områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, kultur och språk.

Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Diskriminering och utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, trots statliga och kommunala insatser sedan 1960-talet. Detta vill vi ändra på.

Delaktighet och inflytande

För att lyckas med förändringarna krävs romsk delaktighet och romskt inflytande. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet med romsk inkludering.

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom sex områden:

 • utbildning
 • arbete
 • bostad
 • hälsa, social omsorg och trygghet
 • kultur och språk
 • civilsamhällets organisering

Romska rådet

I romska rådet finns alla romska grupper representerade: finska romer, nyanlända romer, svenska romer, utomnordiska romer och resandefolk. I rådet ingår även tjänstemän från kommunen som tillsammans med rådsrepresentanter samverkar för att identifiera behov och utforma förslag på åtgärder som bidrar till romers inkludering.

Romsk brobyggare

Med hjälp av brobyggare bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra. Brobyggare har till uppgift att stödja, informera och motivera romer i kontakt med Borås Stad och andra myndigheter.

Brobyggare

Mer om romsk inkludering

Målet är att utveckla ordinarie strukturer och verksamheter så att de förverkligar romers mänskliga rättigheter i lika grad som för den som är icke-rom. Projektet utgår från lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt Strategi för romsk inkludering 2012-2032. 

På webbsidan Sveriges nationella minoriteter kan du läsa mer om vad romsk inkludering innebär. Sveriges nationella minoriteter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Romsk inkludering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5