Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Romsk inkludering

Romsk inkludering är ett projekt där vi tar fram metoder och arbetssätt för att motverka diskriminering av romer och förbättra romers tillgång till mänskliga rättigheter, inom framförallt områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, kultur och språk.

Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Diskriminering och utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, trots statliga och kommunala insatser sedan 1960-talet. Detta vill vi ändra på.

Delaktighet och inflytande

För att lyckas med förändringarna krävs romsk delaktighet och romskt inflytande. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet med romsk inkludering.

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom sex områden:

  • utbildning
  • arbete
  • bostad
  • hälsa, social omsorg och trygghet
  • kultur och språk
  • civilsamhällets organisering

Romska rådet

I romska rådet finns alla romska grupper representerade: finska romer, nyanlända romer, svenska romer, utomnordiska romer och resandefolk. I rådet ingår även tjänstemän från kommunen som tillsammans med rådsrepresentanter samverkar för att identifiera behov och utforma förslag på åtgärder som bidrar till romers inkludering.

Romsk brobyggare

Med hjälp av brobyggare bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra. Brobyggare har till uppgift att stödja, informera och motivera romer i kontakt med Borås Stad och andra myndigheter.

Brobyggare

Mer om romsk inkludering

Målet är att utveckla ordinarie strukturer och verksamheter så att de förverkligar romers mänskliga rättigheter i lika grad som för den som är icke-rom. Projektet utgår från lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt Strategi för romsk inkludering 2012-2032. 

På webbsidan Sveriges nationella minoriteter kan du läsa mer om vad romsk inkludering innebär. Sveriges nationella minoriteter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Romsk inkludering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender