Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Introduktionsprogram på Viskastrand

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till dig som inte har gått i en svensk grundskola eller som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan.

Samtliga utbildningsalternativ startar med en introduktionsperiod där en individuell studieplan fastställs. Alla alternativ kan ge dig möjligheten att bli behörig till gymnasieskolans nationella program, beroende på hur många betyg du saknar och med vilken energi du tar dig an skolarbetet. Utbildningstiden varierar från 1-4 år.

Du får inte en examen från ett introduktionsprogram, däremot får du ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

Introduktionsprogram på Viskastrandsgymnasiet

På Viskastrandsgymnasiet finns följande introduktionsprogram:

Kartläggning av dina utbildningsbehov - Slussen

Innan du påbörjar ett introduktionsprogram görs en kartläggning av dina utbildningsbehov. Detta görs i det som vi kallar för Slussen. Utifrån kartläggningen görs sedan en bedömning av vilken av Borås Stads gymnasieskolor där det är lämpligast för dig att gå.

Språkintroduktion och Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion

Slussen för Språkintroduktion finns på Almåsgymnasiet. Slussen för Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion finns på Viskastrandsgymnasiet. I Slussen för Språkintroduktion sker också en utbildning i svenska under en inledande period för dig som är nyanländ till Sverige.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion finns på Viskastrandsgymnasiet och är sökbart via den ordinarie gymnasieansökningen. Prata med studie-och yrkesvägledare för mer information.

Programinriktat val

Programinriktat val erbjuds på samtliga nationella program och eleven läser upp behörighetsgivande grundskoleämnen samtidigt som den går i en ordinarie klass. Ansvarig är respektive rektor.

Om du har frågor om antagning till Programinriktat val kan du vända dig till Antagningsenheten Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skruvar i en hög

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Introduktionsprogram på Viskastrand

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol