Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Programinriktat val

Programinriktat val är tänkt för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är inriktad mot ett visst nationellt program och tanken är att du så snart som möjligt ska antas till det programmet, samtidigt som du läser i en ordinarie klass. Programinriktat val kan du läsa mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För behörighet till programinriktat individuellt val mot ett yrkesprogram kan du vara godkänd i någon av följande kombinationer:

  • svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra valfria ämnen eller
  • svenska (eller svenska som andraspråk), matematik och fyra andra valfria ämnen eller
  • svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och fyra andra valfria ämnen.

Viskastrand

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Programinriktat val

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol