Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ramverk för gröna obligationer

City of Borås Green Bond Framework

The framework is available for download below, as well as the Green Bond Second Opinion.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
City of Borås Green Bond Framwork.pdf Pdf, 15.3 MB. 15.3 MB 2023-11-02 11.21
City of Borås Green Bond Second Opinion september 2023.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-12-21 17.32

Om ramverket på svenska

Borås Stad kan finansiera hållbara investeringar, genom att vända sig direkt till kapitalplacerare som vill göra skillnad för miljön.

Ett grönt ramverk är ett sätt för både företag och kommuner att göra det möjligt att ställa ut obligationer, det vill säga låna pengar, till projekt som är dokumenterat hållbara.

Borås Stads ramverk för gröna obligationer beslutades av Kommunstyrelsen 9 oktober 2023, och finns nedan som nedladdningsbar fil på svenska. SEB har varit Borås Stads rådgivare när ramverket för gröna obligationer togs fram.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stad Gröna ramverk (svenska).pdf Pdf, 18.9 MB. 18.9 MB 2023-12-21 17.25

This document is a translation of the original, published in English. In case of any discrepancies between the English and the Swedish version, the English original shall prevail.

Kategorier av gröna projekt

Borås Stad och dess bolag kan ta fram gröna projekt inom åtta kategorier: förnybar energi, energieffektivitet, gröna byggnader, rena transporter, klimatanpassning, hållbar hantering av vatten och avloppsvatten, förebyggande och kontroll av föroreningar samt biologisk mångfald på land och vatten.

När ett projekt ryms inom några av dessa kategorier kan en grön obligation bli aktuell, men bara om projektet klarar ytterligare prövning. Borås Stad har inrättat en kommitté för gröna obligationer, med interna och externa experter som utvärderar, och går i god för att projekt som väljs ut verkligen klarar kriterierna för få kallas en grön investering.

För att investerare och allmänheten ska kunna följa utvecklingen och få inblick i prioriterade områden kommer Borås Stad att varje år publicera investerarrapporter. Även en utomstående revisor kommer att granska att projekt har valts i enlighet med Borås Stads ramverk för gröna obligationer.

Borås Stads miljö- och klimatarbete

Hållbar utveckling - klimat och energi
Hållbar utveckling - vårda och bevara vår miljö

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ramverk för gröna obligationer

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender