Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Igenväxande sjöar

Många människor upplever att sjöar växer igen. Och det gör de faktiskt, det är en naturlig process. När växter och djur dör i sjön sjunker material ner till bottnen. På lång sikt kommer sjön att växa igen och bli en våtmark. Sedan istiden så har redan flera mindre sjöar blivit våtmarker men för stora sjöar så tar processen flera tusen år till.

Denna process går idag dock mycket fortare än vad som är naturligt och det beror på att människan tillför näringsämnen till sjöekosystemet. Näringen som tillförs sjöekosystemen kommer till stora delar från avloppsvatten, jordbruk, skogsbruk och bilavgaser.

Vattenråden i kommunen tar vattenprover på näringsämnen på några punkter i kommunen men det är inte heltäckande och görs heller inga utvärderingar hur snabbt igenväxningen sker.

Borås Stad har ansvar för miljötillsyn av företag och andra verksamheter som har utsläpp till vatten men inte något uppdrag idag att följa igenväxningen av vattendrag inom kommunen.

Borås Stad gör insatser mot vass vid badplatser och några sjöar och vattendrag i centrala Borås främst för att underlätta för fisket.

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.

VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Båt som röjer bort vass längs en strandkant.

Rensning av vass i Kypesjön. Foto: Tekniska förvaltningen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Igenväxande sjöar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter