Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad fortsätter sitt klimatarbete under 2024

Artikeln publicerades:

Under en internationell ceremoni i Stockholm idag signerar Borås Stad sitt andra klimatkontrakt och fortsätter därmed arbeta för att öka omställningstakten. Klimatkontrakt 2030 tas fram inom det nationella innovationsprogrammet Viable Cities storsatsning Klimatneutrala städer 2030.

-Klimatkontrakt 2030 och vår medverkan i Viable Cities program ger oss en fortsatt viktig kontaktyta för lokal, regional och nationell samverkan kring vår tids största utmaning – klimatfrågan, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

I satsningen samverkar 23 städer och 6 myndigheter kring missionen ”ett gott liv för alla inom planetens gränser”.

-För ett år sedan skrev Borås Stad under Klimatkontrakt 2030 för första gången. Under året har vi utvecklat värdefulla samarbeten, till exempel med fastighets- och byggsektorn. Med våra samarbetsparter i Klimatneutrala Borås 2030 har vi genomfört flera dialoger med både invånare och näringslivet. Vi har arbetat fram ett grönt ekonomiskt ramverk som gör det möjligt för Borås Stad att finansiera hållbara investeringar, fortsätter Ulf Olsson.

Samarbetsparterna i Klimatneutrala Borås 2030 är Borås Stad, Borås Energi och Miljö AB, Science Park Borås, Navet Science Center och Fristadbostäder AB. Tillsammans utgör de Borås omställningsteam. Under året har teamet framförallt arbetat med att bjuda in fler.

-Unikt för Borås är vårt omställningsteam. Teamet utgör kärnan i satsningen och vi har valt att utforma det på ett sätt där ingen part ska vara överlägsen den andra. Det kräver kontinuerlig dialog, tillit och förmågan att släppa in varandra i pågående processer, säger Frida Andersson, projektledare för Klimatneutrala Borås 2030.

Exempel på arbete i Klimatneutrala Borås 2030 under 2023:

 • Ett byggnätverk med fokus på hållbara byggfrågor startas
 • Ett samarbete inleds med Byggföretagen och Fastighetsägarna kopplat till Borås Stads arbete med nya riktlinjer för hållbart byggande. Klimatneutrala Borås 2030 bjuder under 2023 in branschen, akademin, tjänstepersoner och politiken till tre dialogtillfällen.
 • Navet Science Center och Science Park tar fram hållbarhetsutbildningar för Borås Stads Grundskoleförvaltning, riktade till pedagoger och chefer.
 • Viskans park medverkar på EU-konferens.
 • Ett regionalt pilotprojekt genomförs tillsammans med Trollhättans Stad, RISE, Västtrafik, Point och VGR. Projektet undersöker invånares drivkrafter kring cykling.
 • Samtalsserien Klimatprat arrangeras fyra gånger under 2023. Därtill arrangeras andra former av evenemang, så som leksaksswopping, konserter och teaterföreställningar för skolelever och allmänheten.
 • En färdplan för hållbara evenemang tas fram tillsammans med Borås Stads destinationsbolag Borås TME. Planeringen inför SM-veckan i Borås 2025 används som hävstång i arbetet.
 • Omställningsteamet i Klimatneutrala Borås 2030 deltar i tre nationella träffar inom ramarna för Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030.
 • Satsningen når nu fler via sociala medier.

Några viktiga händelser i Borås Stads klimatarbete under 2023:

 • Ett grönt ekonomiskt ramverk för kommunen tas fram.
 • Borås Stads Miljöprogram och Trafikprogram antas.
 • Arbetet med riktlinjer för hållbart byggande inleds.
 • Borås Stad kommer på 7:e plats i Cykelfrämjandets årliga kommunvelometer, vilket är den historiskt bästa rankningen någonsin för kommunen.
 • Arbetet med strategisk skyfallsplanering påbörjas.
 • I samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland tar kommunen fram en riskkostnadsanalys av samhällsekonomiska konsekvenser vid skyfall och höga flöden.
 • Det kommunala fastighetsbolaget Fristadbostäder blir fossilfritt hösten 2022 och inviger under 2023 trygghetsboendet Prästhöjden - bolagets andra massivträprojekt.
 • Borås Energi och Miljö sluter ett samarbetsavtal med ST1 som möjliggör ökad produktion och distribution av biodrivmedel.

Nu när klimatkontrakt för 2024 är undertecknat fortsätter Borås Stad sitt klimatarbete med målet ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Deltagare i en av 2023 års byggdialoger.

Byggdialog pågår, ett av arrangemangen som Klimatneutrala Borås 2030 genomförde under 2023.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-08] Borås Stad fortsätter sitt klimatarbete under 2024

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol