Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bakgrund till Boende och närmiljö

Studier visar att otrygghet, trångboddhet och segregation påverkar alla i ett samhälle negativt, men särskilt barnen. Vilket grannskap barnen växer upp i har betydelse för vilka möjligheter de får senare i livet.

Var och hur vi bor påverkar hela livet

Barn som växer upp i utsatta och segregerade områden har till exempel sämre möjlighet att utveckla sociala kontakter och sköta skolarbetet. Det får konsekvenser för hela livet – sämre möjligheter att klara skolan och därmed sämre möjligheter att få ett arbete.

Men det påverkar också samhället i stort. För vi vet att hemlöshet, trångboddhet och en boendemiljö som är otrygg och segregerad påverkar tilliten till samhället och den sociala sammanhållningen negativt.

Både helheten och delarna

En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället. Även offentliga miljöer som är attraktiva och trygga och skapar möten mellan människor bidrar på ett positivt sätt. Det är sådant som ger människor en bra livskvalitet.

I Borås vill vi att alla invånare ska få det bättre. Vi jobbar även särskilt i utvalda områden där vi ser att behovet är större. I dessa områden satsar vi på områdesutveckling vilket innebär att vi gör insatser i den redan byggda stadsmiljön. Framförallt handlar det om de bostadsområden som domineras av hyresrätter byggda under 60-talet och 70-talet, oftast inom det så kallade miljonprogrammet.

Alla ska kunna hitta ett boende för olika skeden i livet

I Borås vill vi också att det ska finnas bostäder för våra invånare i alla olika livssituationer. Därför måste det finnas en blandad bebyggelse med olika boendeformer som skapar möjlighet för människor att göra en boendekarriär. När det saknas bostäder blir konsekvenserna särskilt stora för dem som är nya på bostadsmarknaden eller har sämre ekonomi.

Priserna på bostäder har under senare år ökat vilket gör att klyftorna mellan dem som är inne på bostadsmarknaden, och de som står utanför, har vidgats. Genom att ha ett jobb påverkas möjligheten att komma in på bostadsmarknaden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bakgrund till Boende och närmiljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol