Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bakgrund Förutsättningar för arbete

Här berättar vi mer om de tankar och samband som ligger bakom att vi valt att arbeta med målområdet Förutsättningar för arbete.

Att ha ett jobb handlar om mer än lön

Att ha ett arbete stärker känslan av kontroll över sitt eget liv och att man är delaktig i samhället. Forskning visar att arbetslöshet drabbar särskilt utsatta grupper som ungdomar, personer med kort utbildning, personer födda utanför Europa och personer med funktionsnedsättning.

Det ska finnas möjligheter att fullfölja en utbildning då det har stor betydelse för förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Särskilt utsatt utan gymnasieutbildning

Oavsett utbildningsnivå är arbetslösheten högre för utrikes än inrikes födda och den tydligaste skiljelinjen vad gäller arbetslöshet går mellan de som har en fullgjord gymnasieutbildning och de som saknar en sådan.

Forskning visar att ju kortare utbildning en människa har desto större är risken för arbetslöshet. Dessutom har barn som växer upp med arbetslösa föräldrar en större risk att själva bli arbetslösa.

Utbildning och kunskap öppnar dörrar

Möjligheten att försörja sig själv är en mänsklig rättighet. En fullständig skolgång ger ett starkt skydd mot utanförskap och öppnar för fortsatt utbildning, jobb och fast inkomst.

Vi jobbar tillsammans med andra

För att lyckas skapa fler arbetstillfällen behöver vi samverka med till exempel statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bakgrund Förutsättningar för arbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol