Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Boende och närmiljö

En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället. Även offentliga miljöer som är attraktiva och trygga och skapar möten mellan människor bidrar på ett positivt sätt. Det är sådant som ger människor en bra livskvalitet.

Bakgrund till Boende och närmiljö

Fyra viktiga strategier

  • att jobba med områdesutveckling
  • att skapa bostäder för olika skeden i livet
  • att skapa attraktiva och trygga offentliga platser
  • att arbeta tillsammans med andra.

Detta gör vi

Vi genomför nu flera aktivteter inom detta område. Listan uppdateras efter hand som politiska beslut fattas. Här kommer vi att berätta mer om varje aktivitet.

Tre unga kvinnor på väg.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Boende och närmiljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol