Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen till dig med en funktionsnedsättning. Kontaktperson kan vara någon att prata med, någon som hjälper dig med sociala kontakter och följer med på fritidsaktiviteter. Syftet med en kontaktperson är att bryta ofrivillig isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning.

Har jag rätt till en kontaktperson?

För att ha rätt till kontaktperson behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver även en kontaktperson för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor. Du kan läsa mer på sidan om vilket stöd kan jag få.

Så här ansöker du

Kontaktperson är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till på sidan ansöka om stöd.

Det här kostar det

LSS-insatser är avgiftsfria. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Om du är en hyresgäst i en bostad med särskild service enligt LSS, tecknar du ett andrahandskontrakt och betalar därmed din egen hyra.

Vill du själv bli kontaktperson?

Du kanske själv är intresserad av att bli en kontaktperson. Du har ett viktigt uppdrag, där du fungerar som en vän, med ett mål att stödja och stärka den personen till ett meningsfullt och självständigt liv.

Senast ändrad: 2020-04-09 09.31

Ändrad av:

Dela sidan: Kontaktperson

g q n C