Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen till dig med en funktionsnedsättning. Kontaktpersonen kan vara någon att prata med, någon som hjälper dig med sociala kontakter och följer med på fritidsaktiviteter. Syftet med en kontaktperson är att bryta ofrivillig isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning.

Har jag rätt till en kontaktperson?

För att ha rätt till kontaktperson behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver även en kontaktperson för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor.

Vilket stöd kan jag få

Så här ansöker du om att få en kontaktperson

Kontaktperson är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Ansöka om stöd

Kostnaden för stöd och service

LSS-insatser är avgiftsfria. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Vill du själv bli kontaktperson?

Du kanske själv är intresserad av att bli en kontaktperson. Det är ett viktigt uppdrag där du fungerar som en vän, med ett mål att stödja och stärka den personen till ett meningsfullt och självständigt liv.

Så blir du kontaktperson för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontaktperson

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender