Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Har du rätt till riksfärdtjänst?

Enligt lagen om riksfärdtjänst ska kommunen lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändamål med resan

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan får inte ha anknytning till arbete, utbildning eller direkt samband med medicinsk vård eller behandling. Riksfärdtjänst kan inte beviljas om resan av annan anledning bekostas av stat, kommun eller landsting.

Resa med tåg

De flesta tåg har rullstolslyft samt rullstolsplats, vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Många tåg har vagnar med plant insteg vilket kan göra resan möjlig vad gäller på- och avstigning trots en funktionsnedsättning. På de flesta stationer finns också möjlighet att kostnadsfritt boka ledsagarservice som erbjuds från transportbolagen. Den är behjälplig som stöd mellan stationshus, perrong och tåg samt med bagage och vid byten av färdmedel. Klarar man sig på egen hand med denna hjälp har man inte rätt till riksfärdtjänst.

Resa med flyg

Ibland är flyg det bästa alternativet, speciellt vid långa resor då restiden blir kortare än med tåg. Hjälp på flygplatsen och att komma ombord på planet kan bokas kostnadsfritt med biljetten. Rullstolslyft och hjälp att flytta till ett säte finns. Klarar man sig på egen hand med denna hjälp har man inte rätt till riksfärdtjänst.

Resa med ledsagare

Om du inte klarar en tåg- eller flygresa på egen hand prövas i första hand möjligheten till att klara resan med ledsagare. Kommunen ersätter då ledsagarens reskostnader. Det är resenärens ansvar att själv ordna en ledsagare och ledsagarens uppgift är att hjälpa resenären med det den behöver hjälp med som inte ingår i trafikpersonalens service. Att du inte har någon ledsagare att ta med på resan är inte ett giltigt skäl att bli beviljad annat färdsätt. Ett tillstånd kan kompletteras med anslutningsresa med personbil eller specialfordon.

Resa med personbil eller specialfordon

Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon hela resvägen beviljas endast om det finns särskilda skäl och funktionshindret gör resan omöjlig att utföra med allmänna kommunikationer. Att allmänna kommunikationer saknas på en viss sträcka eller vid en viss tid är är inte ett giltligt skäl till att bli beviljad annat färdsätt. Tillstånd beviljas för det färdsätt som, med hänsyn till sökandens funktionshinder, medför lägst kostnad för tillståndsgivaren. Vid rullstolsresor är det kunden som ansvarar för att rullstolen är säker. Chauffören är endast ansvarig för att rullstolen förankras på ett säkert sätt i fordonet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Har du rätt till riksfärdtjänst?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender