Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare

Anmäl dig här om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare.


Här fyller du i ditt för- och efternamn.

Här fyller du i ditt personnummer inklusive dina fyra sista siffror.

Här fyller du i din gatuadress, postnummer och postadress.Här fyller du i om du har tidigare erfarenheter av att vara god man eller förvaltare.

Här fyller du i din bakgrund och om du har några särskilda erfarenheter eller specialistkunskaper som skulle kunna göra att du passar som god man eller förvaltare.

Information om personuppgiftsbehandling och lämplighetsprövning

Vi behandlar dina personuppgifter för att handlägga din intresseanmälan om att bli god man. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen utifrån den lagliga grunden rättslig förpliktelse. De uppgifter du lämnar till Borås Stad kommer att hanteras av Överförmyndarenheten.

Överförmyndarenheten kommer även att göra en så kallad lämplighetskontroll av dig när du anmält intresse för att bli god man eller förvaltare. Vid en lämplighetskontroll kontrollerar vi dig mot kronofogdens register, belastningsregistret och socialregistret.

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss via e-post overformyndaren@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender