Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bestående byggnation

Utifrån ett livscykelperspektiv bidrar bygg- och anläggningsprojekt i Borås till stor klimatpåverkan. Här behövs snabba och kraftfulla insatser för att åstadkomma en systemtransformation! Vi vill bygga upp ett nätverk för hållbar byggnation i Borås, i syfte att adressera frågor kopplade till livscykelanalyser, energieffektivisering, avfallsfrågor och cirkularitet tillsammans med fler.

Under 2023 arbetar vi med:

  • Uppstart för nätverket för hållbar byggnation
  • Samverka med andra aktörer för reflektivt lärande och resultatspridning
  • Starta nya projekt

Detta gjorde vi 2022:

  • Påbörja arbetet med riktlinjer för hållbar byggnation
  • Idéskiss för nätverket för hållbar byggnation
En stubbe där ett hus i trä har mejslats fram. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bestående byggnation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol