Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modig mobilitet

Borås utsläpp från vägtrafik är en av våra största lokala utsläppskällor. Därför behöver vi minska klimatpåverkan kraftigt inom detta område. Hur vi tar oss fram i kommunen, vår mobilitet, behöver alltså förändras.

För att skapa en tydlig riktning inom satsningen har vi avgränsat vårt arbete till mobilitetsåtgärder som syftar till att öka privatpersoners hållbara vardagsresor med gång, cykel och kollektivtrafik. Det handlar också om åtgärder som bidrar till ett minskat resebehov.

Under 2023 arbetar vi med:

  • En projektportfölj med konkreta mobilitetsåtgärder
  • Beteende- och användarstudie för ökad cyklism och hållbart resande i Västra Götaland (finansierad av Västra Götalandsregionen)
  • Kommunikationsinsatser kring cykling

Detta gjorde vi under 2022:

  • Kartläggning av det befintliga beteendefrämjande mobilitetsarbetet inom Borås Stad
  • Omvärldsanalys av innovativa mobilitetssatsningar för minskad klimatpåverkan
  • Workshops med politiker och tjänstepersoner
En så kallad höghjuling som fraktar fyra paket.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modig mobilitet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol