Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mer om Norrby

Norrby är en stadsdel med bostäder, service, vägar och parker. Det bor 4 000 invånare på Norrby och av dessa är mer än hälften födda i annat land eller utländsk medborgare. Det är också en ung befolkning på Norrby och ungefär en tredjedel är under 18 år.

Norrby är ett av de områden där det pågår ett arbete med områdesutveckling inom arbetet Socialt hållbart Borås.

Områdesutveckling

Norrby är litet till ytan

Norrby är ungefär 600 meter i diameter och ligger bara en kilometer från Stora Torget som är Borås mittpunkt. Norrby omringas av järnvägen på två sidor och kraftigt trafikerade vägar på de andra sidorna.

Mitt i området finns ett grönområde med park, fotbollsplan och lekplats. Här finns också Norrbyhuset med öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice och café. Det finns även en familjecentral med barnavårdscentral, mödravårdscentral, småbarnsbibliotek och öppen förskola.

Norrby var förr en arbetarstadsdel

Norrby var från början en arbetarstadsdel och delar av stadens textilindustri har sitt ursprung på Norrby. Många textilarbetare bodde i trähusen som fanns där, men som delvis revs på 60-talet och gav plats åt höghusen som står där idag.

De flesta fastigheterna ägs av det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås och över 80 procent av de drygt 1200 lägenheterna är hyresrätter.

Drönarbild över området Norrby. Höghus syns på avstånd.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mer om Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol