Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vilket stöd kan jag få

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp utifrån två lagar:

 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • socialtjänstlagen (SoL).

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS ger dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att du ska kunna uppnå goda levnadsvillkor.

Vem kan ansöka om insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de tre personkretsarna som beskrivs i lagen. Om du inte omfattas av en LSS-personkrets kan du få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen. LSS-personkretsarna delas in i tre grupper:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som ger betydande svårigheter i vardagen och som har ett omfattande behov av stöd och service.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen garanterar att varje invånare ska uppnå en skälig levnadsnivå. Lagen innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Socialtjänstlagen beskriver också vad kommunen måste göra.

Du som har en funktionsnedsättning som inte omfattas av en personkrets enligt LSS, kan få hjälp genom socialtjänstlagen. Läs mer om vad personkrets innebär under rubriken "Vem kan ansöka om insatser enligt LSS".

Vem kan ansöka om insatser enligt SoL?

Alla som bor eller vistas i Borås Stad har rätt att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Du kan bland annat ansöka om följande insatser enligt SoL:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vilket stöd kan jag få

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
 • Surfplatta

  Stort intresse för att låna surfplattor – anmälan stängd

  Publicerad

  Det var ett stort intresse när anmälan för seniorer att låna en surfplatta idag öppnade. Det fanns ett begränsat antal och nu är alla surfplattor utlånande.
Ikon: Kalender

Kalender