Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Vilket stöd kan jag få

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning, kan ha rätt till stöd och hjälp utifrån två olika lagar: socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen garanterar att varje medborgare ska uppnå en skälig levnadsnivå. Bistånd enligt socialtjänstlagen beviljas bara om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Du som har en funktionsnedsättning som inte omfattas av en personkrets enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad (LSS), kan få hjälp genom SoL. Läs mer om vad personkrets innebär under rubriken "Vem kan söka insats enligt LSS".

Vem kan söka insatser enligt SoL?

Alla som bor eller vistas i Borås Stad har rätt att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Du kan bland annat ansöka om följande insatser enligt SoL:

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att du ska kunna uppnå goda levnadsvillkor.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de tre personkretsarna som beskrivs i lagen. Om du inte omfattas av en LSS-personkrets kan du få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen. LSS-personkretsarna delas in i tre grupper:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som ger betydande svårigheter i vardagen och som har ett omfattande behov av stöd och service.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vilket stöd kan jag få

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol