Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansöka om stöd

Många av kommunens insatser är biståndsbedömda. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Du måste själv ansöka om stöd och service enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personer under 15 år eller som saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand, kan ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att fylla i din ansökan, eller om du har andra frågor om att ansöka om stöd. Det gör du genom att ringa Borås Stads växel och fråga efter en SoL-handläggare eller en LSS-handläggare på Sociala omsorgsförvaltningen.

När du ansöker om stöd hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna behandla din ansökan. Du kan läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter på boras.se/pub.

Telefon till Borås Stads växel: 033-35 70 00.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Ansök om stöd och service enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen


Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen för personer från 18 år.


 • Du som har psykisk funktionsnedsättning och är 18 år eller äldre ansöker om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) genom blanketten som heter "Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen".
 • Du som behöver motivering och stöttning i vardagen ansöker om stöd enligt SoL genom blanketten "Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen".
 • Om du är under 18 år och behöver motivering och stöttning i vardagen, kontakta handläggare på Sociala omsorgsförvaltningen via Borås Stads växel.
 • Om du däremot behöver praktisk hjälp i vardagen ansöker du via blanketten "Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen för personer från 18 år." Den blanketten skickar du till Vård- och äldreförvaltningen.

Så här går ansökan till

 1. Ansök
  Först ansöker du genom att fylla i blanketten "Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen" och postar den till Sociala omsorgsförvaltningen, 501 80 Borås. Du kan också kontakta en handläggare via Borås Stads växel om du hellre vill ansöka muntligt.

 2. Träffa en handläggare
  När din ansökan kommit in till oss får du en handläggare som kommer kontakta dig för att göra en utredning. Ibland behöver vi information om dig som finns hos andra aktörer eller myndigheter för att kunna göra en bedömning. Du får ta del av din utredning om du vill och lämna synpunkter innan handläggaren fattar beslut.

 3. Beslut
  När handläggaren är klar med utredningen får du ditt beslut. Där står det om du har rätt till stöd eller inte, samt vilken hjälp och stöd du i så fall ska få.

 4. Din rätt att överklaga
  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet är fel. Du postar överklagan till Sociala omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga står i beslutet.
Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Ansök om stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Fyll i Ansökningsblanketten om stöd och service enligt LSS och posta den till:
Sociala omsorgsförvaltningen
501 80 Borås

Så här går ansökan till

 1. Ansök
  Först ansöker du genom att fylla i blanketten "Ansökan om insatser enligt LSS" och postar den till Sociala omsorgsförvaltningen, 501 80 Borås. Du kan också kontakta en handläggare via Borås Stads växel om du hellre vill ansöka muntligt.

 2. Träffa en handläggare
  När din ansökan kommit in till oss får du en handläggare som kommer kontakta dig för att göra en utredning. Först bedömer handläggaren om du tillhör någon av personkretsarna enligt LSS. Sedan utreder handläggaren din situation och dina behov av hjälp.

  Ibland behöver vi information om dig som finns hos andra aktörer eller myndigheter för att kunna göra en bedömning. Du får ta del av din utredning om du vill och lämna synpunkter innan handläggaren fattar beslut.

 3. Beslut
  När handläggaren är klar med utredningen får du ditt beslut. Där står det om du har rätt till stöd eller inte, samt vilken hjälp och stöd du i så fall ska få.

 4. Din rätt att överklaga
  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet är fel. Du postar överklagan till Sociala omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga står i beslutet.
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka om stöd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol