Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsrapporter 2017

Här hittar du revisionsrapporter för 2017. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2017.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2020-04-27 13.06

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2017

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2017. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.


Arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad för att undersöka om de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga.


Personalomsättning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Personalomsättning i Borås Stad för att undersöka kompetensförsörjningen ur ett personalekonomiskt perspektiv och dess ändamålsenlighet.

Samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering och bostadsbyggande.

Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet

Stadsrevisionen har granskat jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet för barn och unga.

Granskning av budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess för att undersöka om den är ändamålsenlig med avseende på styrningen av stadens verksamheter.

Granskning av delårsrapport januari-augusti 2017

Första revisorsgruppen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2017. Vår bedömning baseras
på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig
granskning av kommunens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning av delårsrapport januari-augusti 2017.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2017-12-04 15.54
Missiv Borås Stads delårsrapport 2017.pdf Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster. 124.7 kB 2017-12-04 15.54

Informationssäkerhet

Stadsrevisionen har granskat informationssäkerheten i Borås Stad. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen avseende informationssäkerheten inte är tillräcklig.

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2016

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2016. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport BS årsredovisning 2016.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2017-04-26 11.52
Missiv ÅR 2016.pdf Pdf, 82.2 kB, öppnas i nytt fönster. 82.2 kB 2017-04-26 11.52
Svar på Granskning av Borås Stads årsredovisning 2016 från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 147.2 kB, öppnas i nytt fönster. 147.2 kB 2017-09-20 10.45

Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.

Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad. Granskningen visar att målsättningarna i Program mot hemlöshet inte nås, och att verksamheten mot hemlöshet och med boendelösningar inte är ändamålsenlig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport hemlöshet och sociala boendelösningar.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-01-31 12.25
Rapportsammandrag Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad.pdf Pdf, 156.5 kB, öppnas i nytt fönster. 156.5 kB 2017-01-31 12.25
Missiv hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad.pdf Pdf, 211.6 kB, öppnas i nytt fönster. 211.6 kB 2017-02-02 10.01
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. 93 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Sociala Omsorgsnämnden.pdf Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster. 123.1 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster. 91.2 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 85.3 kB, öppnas i nytt fönster. 85.3 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 132.1 kB, öppnas i nytt fönster. 132.1 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster. 142.7 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från AB Bostäder.pdf Pdf, 153.6 kB, öppnas i nytt fönster. 153.6 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 358.9 kB, öppnas i nytt fönster. 358.9 kB 2017-09-20 10.51

Prenumerera

Fyll i din e-postadress nedan om du vill få notifieringar när nya rapporter publiceras.

Hantera prenumeration
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2017

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...