Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsrapporter 2015

Här hittar du revisionsrapporter för 2015. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2015.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. 2.6 MB 2020-04-27 13.04

Elevhälsan i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås. Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen.

Borås Stads personalpolitik

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik är ändamålsenlig och lever upp till målsättningarna i det personalpolitiska programmet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Personalpolitik.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2017-02-03 11.23
Rapportsammandrag Personalpolitik.pdf Pdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster. 120.4 kB 2017-02-03 11.23
Missiv Personalpolitik.pdf Pdf, 118.5 kB, öppnas i nytt fönster. 118.5 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster. 65.3 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 121.9 kB, öppnas i nytt fönster. 121.9 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 154.2 kB, öppnas i nytt fönster. 154.2 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Kulturnämnden.pdf Pdf, 114.5 kB, öppnas i nytt fönster. 114.5 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 430.6 kB, öppnas i nytt fönster. 430.6 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster. 58 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 57.7 kB, öppnas i nytt fönster. 57.7 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från SDN Norr.pdf Pdf, 81.7 kB, öppnas i nytt fönster. 81.7 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från SDN Väster.pdf Pdf, 136.8 kB, öppnas i nytt fönster. 136.8 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från SDN Öster.pdf Pdf, 60.2 kB, öppnas i nytt fönster. 60.2 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Servicenämnden.pdf Pdf, 108.6 kB, öppnas i nytt fönster. 108.6 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Sociala omsorgsnämnden.pdf Pdf, 171.2 kB, öppnas i nytt fönster. 171.2 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Tekniska nämnden.pdf Pdf, 98.9 kB, öppnas i nytt fönster. 98.9 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Utbildningsnämnden.pdf Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. 92.1 kB 2017-02-03 11.23
Svar på personalpolitik från Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 289.1 kB, öppnas i nytt fönster. 289.1 kB 2017-02-03 11.23

Samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa

Stadsrevisionen i Borås Stad har tillsammans med Revisorerna i Västra Götalandsregionen (VGR) granskat om Stadsdelsnämnd Norr tillsammans med berörda verksamheter inom VGR säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att tillgodose lagstiftningens krav på ändamålsenliga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

Borås Stads hantering av bidrag till studieförbund

Syftet med granskningen är att bedöma om Kulturnämnden i Borås Stad har en tillräcklig intern kontroll för hantering av bidrag till studieförbund.

Beställar- utförarmodellen i Borås Stad – Administrativa tjänster

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads beställar-utförarmodell avseende de administrativa tjänster.

Föreningsbidrag

Syftet med granskningen är att bedöma om Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad har tillräcklig intern kontroll för hantering av föreningsbidrag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Föreningsbidrag.pdf Pdf, 79 kB, öppnas i nytt fönster. 79 kB 2017-02-06 15.12
Kortrapport föreningsbidrag.pdf Pdf, 78.7 kB, öppnas i nytt fönster. 78.7 kB 2017-02-06 15.12

Färdtjänst

Stadsrevisionen har granskat färdtjänsten i Borås Stad. Syftet med granskningen är att bedöma om färdtjänstverksamhetens interna kontroll är tillräcklig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport Färdtjänst.pdf Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster. 90 kB 2017-02-06 15.15
Missiv färdtjänst.pdf Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster. 76.9 kB 2017-02-06 15.15
Svar på Färdtjänst från Tekniska nämnden.pdf Pdf, 64.2 kB, öppnas i nytt fönster. 64.2 kB 2017-02-06 15.15

Personlig assistans enligt LSS i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat verksamheten personlig assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs av Borås stad.

Hantering av stadens konst

Syftet med granskningen är att bedöma om Kulturnämnden i Borås Stad har tillräcklig intern kontroll över konstinnehavet, en konstsamling som efter många års förvärvande uppgår till betydande värde.

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut

Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och styrelser.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2015

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender