Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Revisionskontoret

Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningsarbetet.

Stadsrevisionen

Uppdrag och ansvar

Revisionskontorets uppdrag är att genomföra den granskning som de förtroendevalda revisorerna beslutar om i revisionsplanen.

Organisation

Revisionskontoret har fem tjänstemän som samtliga är högskoleutbildade. Tre av tjänstemännen är certifierade kommunala yrkesrevisorer.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, upphandling och budget.

Andreas Ekelund
Telefon: 033-35 71 56
Mobil: 0768-88 71 56

Senast ändrad: 2020-06-02 16.16

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionskontoret

g q n C