Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsrapporter 2019

Här hittar du revisionsrapporter för 2019. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2019.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. 4.6 MB 2020-04-27 09.45

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2019. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad.
Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av tidigare granskning inom området som Stadsrevisionen genomförde 2016 samt att belysa hur väl arbetet inom området fungerar idag.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdf Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster. 98.4 kB 2020-10-22 14.08
Rapportsammandrag - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdf Pdf, 132.3 kB, öppnas i nytt fönster. 132.3 kB 2020-10-22 14.08
Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdf Pdf, 665.1 kB, öppnas i nytt fönster. 665.1 kB 2020-10-22 14.08
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. 96 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 150.2 kB, öppnas i nytt fönster. 150.2 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Förskolenämnden.pdf Pdf, 92.7 kB, öppnas i nytt fönster. 92.7 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Grundskolenämnden.pdf Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster. 107.6 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 96.8 kB, öppnas i nytt fönster. 96.8 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 48.4 kB, öppnas i nytt fönster. 48.4 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Kommunstyrelsen KS KC4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 166.2 kB, öppnas i nytt fönster. 166.2 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Kommunstyrelsen KS KS200921 KC4 Tilläggsförslag V.pdf Pdf, 60.2 kB, öppnas i nytt fönster. 60.2 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 240.2 kB, öppnas i nytt fönster. 240.2 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Kulturnämnden.pdf Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster. 95.3 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 717.7 kB, öppnas i nytt fönster. 717.7 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 998.3 kB, öppnas i nytt fönster. 998.3 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 104.1 kB, öppnas i nytt fönster. 104.1 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Servicenämnden.pdf Pdf, 163.1 kB, öppnas i nytt fönster. 163.1 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Sociala omsorgsnämnden.pdf Pdf, 107.4 kB, öppnas i nytt fönster. 107.4 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Tekniska nämnden.pdf Pdf, 46.9 kB, öppnas i nytt fönster. 46.9 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Vård- och äldrenämnden.pdf Pdf, 50.7 kB, öppnas i nytt fönster. 50.7 kB 2020-10-22 14.03
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder från Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2020-10-22 14.03

Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.pdf Pdf, 72 kB, öppnas i nytt fönster. 72 kB 2021-01-26 11.15
Rapport Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.pdf Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster. 179.3 kB 2021-01-26 11.15
Rapportsammandrag Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.pdf Pdf, 113.2 kB, öppnas i nytt fönster. 113.2 kB 2021-01-26 11.15
Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga från Grundskolenämnden.pdf Pdf, 56.4 kB, öppnas i nytt fönster. 56.4 kB 2021-01-26 11.16
Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga från Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 55.4 kB, öppnas i nytt fönster. 55.4 kB 2021-01-26 11.16
Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga från Sociala omsorgsnämnden.pdf Pdf, 101.3 kB, öppnas i nytt fönster. 101.3 kB 2021-01-26 11.16
Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 114.8 kB, öppnas i nytt fönster. 114.8 kB 2021-01-26 11.16
Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 250.2 kB, öppnas i nytt fönster. 250.2 kB 2021-01-26 11.16
Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga från Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 160.5 kB, öppnas i nytt fönster. 160.5 kB 2021-01-26 11.16
Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga från Förskolenämnden (juni).pdf Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster. 53.6 kB 2021-01-26 11.17
Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga från Förskolenämnden (september).pdf Pdf, 55.2 kB, öppnas i nytt fönster. 55.2 kB 2021-01-26 11.17

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Taxor och avgifter.pdf Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster. 86.1 kB 2020-10-22 15.02
Rapportsammandrag Taxor och avgifter.pdf Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster. 108.7 kB 2020-10-22 15.02
Revisionsrapport Taxor och avgifter.pdf Pdf, 773 kB, öppnas i nytt fönster. 773 kB 2020-10-22 15.02
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 115.6 kB, öppnas i nytt fönster. 115.6 kB 2020-10-22 15.02
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Förskolenämnden.pdf Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster. 91.3 kB 2020-10-22 15.02
Svar på revisionsrapport - Granskning taxor och avgifter i Borås Stad från Grundskolenämnden.pdf Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster. 111.7 kB 2020-10-22 15.03
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 183.5 kB, öppnas i nytt fönster. 183.5 kB 2020-10-22 15.03
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster. 79.6 kB 2020-10-22 15.03
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Kulturnämnden.pdf Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster. 96.5 kB 2020-10-22 15.03
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2020-10-22 15.03
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter från Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 56.8 kB, öppnas i nytt fönster. 56.8 kB 2020-10-22 15.04
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Sociala omsorgsnämnden.pdf Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster. 103.9 kB 2020-10-22 15.04
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Tekniska nämnden.pdf Pdf, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster. 48.6 kB 2020-10-22 15.09
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad från Vård- och äldrenämnden.pdf Pdf, 96.4 kB, öppnas i nytt fönster. 96.4 kB 2020-10-22 15.09

Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Styrning och uppföljning av privata utförare - tekniska nämnder.pdf Pdf, 60.1 kB, öppnas i nytt fönster. 60.1 kB 2021-01-26 11.29
Rapportsammandrag Styrning och uppföljning av privata utförare - tekniska nämnder.pdf Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster. 143.4 kB 2021-01-26 11.29
Rapport Styring och uppföljning av privata utförare - teknsika nämnder.pdf Pdf, 369.4 kB, öppnas i nytt fönster. 369.4 kB 2021-01-26 11.29
Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster. 97.7 kB 2021-01-26 11.29
Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder från Kommunstyrelsen KS 2020-04-27 Alt förslag M+KD KC2.pdf Pdf, 367.6 kB, öppnas i nytt fönster. 367.6 kB 2021-01-26 11.29
Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder från Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 812.7 kB, öppnas i nytt fönster. 812.7 kB 2021-01-26 11.29
Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder från Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 88.4 kB, öppnas i nytt fönster. 88.4 kB 2021-01-26 11.29
Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder från Servicenämnden.pdf Pdf, 178.2 kB, öppnas i nytt fönster. 178.2 kB 2021-01-26 11.29
Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder från Tekniska nämnden.pdf Pdf, 50.8 kB, öppnas i nytt fönster. 50.8 kB 2021-01-26 11.29

Övergripande krisberedskap i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande krisberedskap. Syftet med
granskningen var att granska om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt.

Granskning av Borås Stads delårsrapport 2019 januari–augusti 2019

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2019.

Uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Syftet med granskningen var följa upp granskningsresultaten från Stadsrevisionens rapport från 2013 och genomföra en nulägesanalys av hur Borås Stads arbete inom området ser ut 2019.

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv-beställare-Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 85.9 kB, öppnas i nytt fönster. 85.9 kB 2019-10-22 11.24
Missiv-beställare-Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 89.6 kB, öppnas i nytt fönster. 89.6 kB 2019-10-22 11.30
Missiv-beställare-Bemab.pdf Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster. 90 kB 2019-10-22 11.24
Missiv-beställare-Servicenämnden.pdf Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster. 85.8 kB 2019-10-22 11.24
Rapportsammandrag_Granskning av beställar- utförarmodellen i Borås.pdf Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster. 107.6 kB 2019-10-22 11.24
Rapport Borås Stad Granskning av beställar- och utförarmodellen.pdf Pdf, 251.8 kB, öppnas i nytt fönster. 251.8 kB 2019-10-22 11.31
Svar på revisionsrapport - granskning av beställar-och utföraremodellen i Borås Stad från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster. 249 kB 2020-03-10 11.35
Svar på revisionsrapport - Tekniska nämndens svar på Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad.pdf Pdf, 56.5 kB, öppnas i nytt fönster. 56.5 kB 2020-03-10 11.35
Svar på revisionsrapport - granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad från Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 339.6 kB, öppnas i nytt fönster. 339.6 kB 2020-03-10 11.36
Svar på revisionsrapport - granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad från Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 215.4 kB, öppnas i nytt fönster. 215.4 kB 2020-03-10 11.36
Svar på revisionsrapport - Granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad från Servicenämnden.pdf Pdf, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster. 143.8 kB 2020-03-10 11.36
Svar på revisionsrapport - granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad från BEMAB.pdf Pdf, 131.3 kB, öppnas i nytt fönster. 131.3 kB 2020-03-10 11.36
Hantera prenumeration
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2019

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender