Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsrapporter 2016

Här hittar du revisionsrapporter för 2016. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrev_årsrapport2016.pdf Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. 5.1 MB 2018-05-14 14.49

Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.

Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad. Granskningen visar att målsättningarna i Program mot hemlöshet inte nås och att verksamheten mot hemlöshet och med boendelösningar inte är ändamålsenlig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport hemlöshet och sociala boendelösningar.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-01-31 12.25
Rapportsammandrag Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad.pdf Pdf, 156.5 kB, öppnas i nytt fönster. 156.5 kB 2017-01-31 12.25
Missiv hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad.pdf Pdf, 211.6 kB, öppnas i nytt fönster. 211.6 kB 2017-02-02 10.01
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. 93 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Sociala Omsorgsnämnden.pdf Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster. 123.1 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster. 91.2 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 85.3 kB, öppnas i nytt fönster. 85.3 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 132.1 kB, öppnas i nytt fönster. 132.1 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster. 142.7 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från AB Bostäder.pdf Pdf, 153.6 kB, öppnas i nytt fönster. 153.6 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 358.9 kB, öppnas i nytt fönster. 358.9 kB 2017-09-20 10.51

Personalpolitiken i de kommunala bolagen

Syftet med rapporten är att granska om Borås Stads personalpolitik så som den uttrycks i Borås Stads personalpolitiska program är ändamålsenlig, och vilka förutsättningar de kommunala bolagen har att nå de personalpolitiska målsättningarna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport_personalpolitiken i de kommunala bolagen.pdf Pdf, 474.1 kB, öppnas i nytt fönster. 474.1 kB 2017-10-19 15.30
Rapportsammandrag personalpolitiken i de kommunala bolagen.pdf Pdf, 128.3 kB, öppnas i nytt fönster. 128.3 kB 2017-10-19 15.30
Missiv_KS personalpolitiken i bolagen.pdf Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster. 117.2 kB 2017-10-19 15.30
Missiv_styrelser personalpolitiken i bolagen.pdf Pdf, 107.4 kB, öppnas i nytt fönster. 107.4 kB 2017-10-19 15.30
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 99.5 kB, öppnas i nytt fönster. 99.5 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från BEMAB.pdf Pdf, 347.1 kB, öppnas i nytt fönster. 347.1 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från AB Bostäder.pdf Pdf, 71.8 kB, öppnas i nytt fönster. 71.8 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från BoråsBorås TME.pdf Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster. 78.1 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från Viskaforshem.pdf Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. 4.1 MB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från Fribo.pdf Pdf, 379.1 kB, öppnas i nytt fönster. 379.1 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från Borås Lokaltrafik .pdf Pdf, 236.2 kB, öppnas i nytt fönster. 236.2 kB 2017-10-19 15.28

Kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg.

Elevdokumentationen i Borås Stads grundskolor

Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentation inom grundskolan är ändamålsenlig.

Granskning av rutiner för externa hyror

Stadsrevisionen har granskat om den interna kontrollen för hantering av hyresavtal med externa hyresgäster är tillräcklig.

Styrning av de kommunala bolagen

Stadsrevisionen har granskat om styrningen av de kommunala bolagen är ändamålsenlig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Styrning av de kommunala bolagen.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2017-04-26 15.37
Rapportsam Styrning av de kommunala bolagen.pdf Pdf, 95.7 kB, öppnas i nytt fönster. 95.7 kB 2017-04-26 15.37
Missiv Styrning av de kommunala bolagen KS.pdf Pdf, 106.6 kB, öppnas i nytt fönster. 106.6 kB 2017-04-26 15.37
Missiv Styrning av de kommunala bolagen bolag.pdf Pdf, 247.3 kB, öppnas i nytt fönster. 247.3 kB 2017-04-26 15.37
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster. 104 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås Stadshus AB .pdf Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster. 91.2 kB 2017-04-26 15.37
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från AB Bostäder.pdf Pdf, 68.4 kB, öppnas i nytt fönster. 68.4 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Sandhultsbostäder.pdf Pdf, 208.7 kB, öppnas i nytt fönster. 208.7 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Toarpshus.pdf Pdf, 195.4 kB, öppnas i nytt fönster. 195.4 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från BEMAB.pdf Pdf, 178.1 kB, öppnas i nytt fönster. 178.1 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås Waste recovery.pdf Pdf, 39.3 kB, öppnas i nytt fönster. 39.3 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från BLAB.pdf Pdf, 62.6 kB, öppnas i nytt fönster. 62.6 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås kommuns Parkerings AB.pdf Pdf, 540.7 kB, öppnas i nytt fönster. 540.7 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Boråsborås TME.pdf Pdf, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster. 113.8 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Djurparken.pdf Pdf, 20.2 kB, öppnas i nytt fönster. 20.2 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Industribyggnader i Borås AB.pdf Pdf, 116.9 kB, öppnas i nytt fönster. 116.9 kB 2017-04-26 15.31

Borås Stads flyktingmottagande

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport flyktingmottagande.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2017-01-26 16.34
Rapportsammandrag Flyktingmottagande.pdf Pdf, 139.7 kB, öppnas i nytt fönster. 139.7 kB 2017-01-26 16.34
Missiv Flyktingmottagande till nämnder.pdf Pdf, 72 kB, öppnas i nytt fönster. 72 kB 2017-01-26 16.34
Missiv Flyktingmottagande Bolag.pdf Pdf, 72.2 kB, öppnas i nytt fönster. 72.2 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster. 76.5 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster. 65.3 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från SDN Väster.pdf Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster. 148.9 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från SDN Norr.pdf Pdf, 142.3 kB, öppnas i nytt fönster. 142.3 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från SDN Öster.pdf Pdf, 79.2 kB, öppnas i nytt fönster. 79.2 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Utbildningsnämnden.pdf Pdf, 138.7 kB, öppnas i nytt fönster. 138.7 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster. 192.2 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 57.9 kB, öppnas i nytt fönster. 57.9 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från AB Bostäder.pdf Pdf, 16.4 kB, öppnas i nytt fönster. 16.4 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Fristadbostäder AB.pdf Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. 115 kB 2017-01-26 16.34

Detaljplaneprocessen

Stadsrevisionen har granskat om Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning av detaljplaneprocessen, och om den interna kontrollen inom Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig

Orangeriet

Stadsrevisionen har granskat om verksamheten i Orangeriet följer Kommunfullmäktiges beslut och om den interna kontrollen i Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämden är tillräcklig.

Godmanskap i Borås Stad

Syftet med granskningen är att bedöma om Överförmyndarnämnden i Borås Stad har en tillräcklig intern kontroll när det gäller rekrytering och uppföljning av ställföreträdare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport Godmanskap.pdf Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster. 86.5 kB 2017-04-26 11.44
Missiv Godmanskap.pdf Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster. 65.5 kB 2017-04-26 11.44
Svar på Godmanskap från Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 444.5 kB, öppnas i nytt fönster. 444.5 kB 2017-04-26 11.44
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2016

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender