Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsrapporter 2021

Här hittar du revisionsrapporter för 2021. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret Länk till annan webbplats..

Årsrapport 2021

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsrapport_2021.pdf Pdf, 16.7 MB, öppnas i nytt fönster. 16.7 MB 2022-11-30 23.41

Borås Stads årsredovisning 2021

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2021. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Borås Stads årsredovisning.pdf Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster. 67.7 kB 2022-04-22 09.36
Rapport Granskning av Borås Stads årsredovisning 2021.pdf Pdf, 570.3 kB, öppnas i nytt fönster. 570.3 kB 2022-04-22 09.36
Svar på Granskning av årsredovisning 2021 från KS.pdf Pdf, 70.2 kB, öppnas i nytt fönster. 70.2 kB 2022-10-24 22.19

Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av elevdokumentation i Gymna

sie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad. Granskningens övergripande syfte är att undersöka hur väl nämndens verksamhet uppfyller lagkrav och regler inom området elevdokumentation.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 148.1 kB, öppnas i nytt fönster. 148.1 kB 2022-03-08 15.52
Rapport - Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 267.7 kB, öppnas i nytt fönster. 267.7 kB 2022-03-08 15.52

Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. Syftet med granskningen var att granska bolagens och Kommunstyrelsens beredningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige och bedöma om processen är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och andra lagars krav på beredning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Ärendeberedning i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster. 106.2 kB 2022-11-22 23.27
Rapportsammandrag- Ärendeberedning i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 166.8 kB, öppnas i nytt fönster. 166.8 kB 2022-11-22 23.27
Rapport - Ärendeberedning i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 847 kB, öppnas i nytt fönster. 847 kB 2022-11-22 23.27
Svar Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag från Borås Energi- och miljö.pdf Pdf, 229.6 kB, öppnas i nytt fönster. 229.6 kB 2022-11-22 23.29
Svar Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag från Bostäder i borås.pdf Pdf, 404.1 kB, öppnas i nytt fönster. 404.1 kB 2022-11-22 23.29
Svar Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag från Fristadbostäder.pdf Pdf, 40.7 kB, öppnas i nytt fönster. 40.7 kB 2022-11-22 23.29
Svar Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag från Industribyggnader.pdf Pdf, 470.7 kB, öppnas i nytt fönster. 470.7 kB 2022-11-22 23.29
Svar Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag från Stadshus AB.pdf Pdf, 179.9 kB, öppnas i nytt fönster. 179.9 kB 2022-11-22 23.29
Svar Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag från KS.pdf Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster. 85 kB 2022-11-22 23.29
Kommunala bolag som inte svarat på rapporten Granskning av ärendeberedning i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 200.4 kB, öppnas i nytt fönster. 200.4 kB 2022-11-22 23.28

Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningen har genomförts av EY. Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv_granskning av barnkonventionen i Borås Stad.pdf Pdf, 101.5 kB, öppnas i nytt fönster. 101.5 kB 2022-11-22 21.59
Rapportsammandrag_Granskning av barnkonventionen i Borås Stad.pdf Pdf, 125 kB, öppnas i nytt fönster. 125 kB 2022-11-22 21.59
Granskning av barnkonventionen Borås stad 2021.pdf Pdf, 541.7 kB, öppnas i nytt fönster. 541.7 kB 2022-11-22 21.59
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från ÖFN.pdf Pdf, 70.6 kB, öppnas i nytt fönster. 70.6 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från TN.pdf Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster. 122.7 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från SON.pdf Pdf, 190.4 kB, öppnas i nytt fönster. 190.4 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från SN.pdf Pdf, 143.3 kB, öppnas i nytt fönster. 143.3 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från MKN.pdf Pdf, 979.7 kB, öppnas i nytt fönster. 979.7 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från LFN.pdf Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster. 94 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från KUN.pdf Pdf, 175.3 kB, öppnas i nytt fönster. 175.3 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från IFO.pdf Pdf, 46.6 kB, öppnas i nytt fönster. 46.6 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från GVUN.pdf Pdf, 106.4 kB, öppnas i nytt fönster. 106.4 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från GRUN.pdf Pdf, 60.8 kB, öppnas i nytt fönster. 60.8 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från FOFN.pdf Pdf, 214.2 kB, öppnas i nytt fönster. 214.2 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från FN.pdf Pdf, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster. 96.3 kB 2022-11-22 21.58
Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från ALN.pdf Pdf, 106.4 kB, öppnas i nytt fönster. 106.4 kB 2022-11-22 21.58

Granskning av samordnad varudistribution

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningens syfte var
att granska om den samordnade varudistributionen uppfyller målsättningarna för projektet och om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv när det gäller distribution av livsmedel.

Centralt tillkommande kostnader

Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. Syftet med granskningen
var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som debiteras till nämnderna och granska om
hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen och Kommunfullmäktiges
reglementen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.pdf Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster. 71.5 kB 2022-01-26 11.17
Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.pdf Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster. 136.7 kB 2022-01-26 11.17
Rapport Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.pdf Pdf, 868.8 kB, öppnas i nytt fönster. 868.8 kB 2022-01-26 13.51
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från ALN.pdf Pdf, 91.1 kB, öppnas i nytt fönster. 91.1 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från FN.pdf Pdf, 94.8 kB, öppnas i nytt fönster. 94.8 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från FON.pdf Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster. 177 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från GRN.pdf Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster. 84.5 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från GVUN.pdf Pdf, 87.7 kB, öppnas i nytt fönster. 87.7 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från IFO.pdf Pdf, 45.5 kB, öppnas i nytt fönster. 45.5 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från KN.pdf Pdf, 200.2 kB, öppnas i nytt fönster. 200.2 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från KS.pdf Pdf, 50.7 kB, öppnas i nytt fönster. 50.7 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från LFN.pdf Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. 92.1 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från MKN.pdf Pdf, 890.9 kB, öppnas i nytt fönster. 890.9 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från SBN.pdf Pdf, 204.6 kB, öppnas i nytt fönster. 204.6 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från SN.pdf Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster. 145.7 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från SON.pdf Pdf, 143.3 kB, öppnas i nytt fönster. 143.3 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från TN.pdf Pdf, 98.2 kB, öppnas i nytt fönster. 98.2 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från VÄN.pdf Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster. 90.8 kB 2022-05-19 15.10

Borås Stads delårsrapport 2021

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2021. Vår bedömning baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Delårsbokslut 2022.pdf Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster. 88.1 kB 2022-11-30 23.46
Rapport Granskning av BS delårsrapport 2022.pdf Pdf, 438.6 kB, öppnas i nytt fönster. 438.6 kB 2022-11-30 23.46
Svar på Granskning av Borås Stads delårsrapport 2022 från KS .pdf Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster. 62 kB 2023-03-20 15.28

Granskning av Borås Stads hantering av Coronapandemin

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin. Granskningen har genomförts genom deltagande i KFi:s utvärderingsprogram Kommuner i Coronatider (KomCo). Syftet med granskningen var att beskriva och klargöra hur olika delar av den kommunala organisationen och verksamheten klarat att hantera pandemin ur ett organiserings-, lednings- och styrningsperspektiv. Syftet har även varit att skapa ett underlag för ett brett lärande kring hanteringen av pandemin.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Borås Stads hantering av coronapandemin.pdf Pdf, 102.5 kB, öppnas i nytt fönster. 102.5 kB 2021-11-04 21.04
Rapportsammandrag_Borås Stads hantering av coronapandemin.pdf Pdf, 130.6 kB, öppnas i nytt fönster. 130.6 kB 2021-11-04 21.05
Decentraliserad krisorganisering_Borås Stads hantering av pandemin_U-rapport_nr_107.pdf Pdf, 497.5 kB, öppnas i nytt fönster. 497.5 kB 2021-11-04 21.05
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från ALN.pdf Pdf, 92.9 kB, öppnas i nytt fönster. 92.9 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från FN.pdf Pdf, 139.9 kB, öppnas i nytt fönster. 139.9 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från FOFN.pdf Pdf, 160.7 kB, öppnas i nytt fönster. 160.7 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från Gyvux.pdf Pdf, 109.1 kB, öppnas i nytt fönster. 109.1 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från IFO.pdf Pdf, 93.9 kB, öppnas i nytt fönster. 93.9 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från KN.pdf Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster. 154.1 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från KS.pdf Pdf, 250.6 kB, öppnas i nytt fönster. 250.6 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från LFN.pdf Pdf, 141.2 kB, öppnas i nytt fönster. 141.2 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från MKN.pdf Pdf, 896.2 kB, öppnas i nytt fönster. 896.2 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från SBN.pdf Pdf, 201.8 kB, öppnas i nytt fönster. 201.8 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från SN.pdf Pdf, 158.7 kB, öppnas i nytt fönster. 158.7 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från SON.pdf Pdf, 326.7 kB, öppnas i nytt fönster. 326.7 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från TN.pdf Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster. 146.6 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från VÄN.pdf Pdf, 99.8 kB, öppnas i nytt fönster. 99.8 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin GRN.pdf Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. 112 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin ÖFN.pdf Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster. 101 kB 2022-03-28 22.54

Granskning av Lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad. Syftet med granskningen var att granska om principerna för hyressättning, renovering, underhåll och nybyggnation är ändamålsenliga och om arbetet bedrivs med en rättvisande redovisning och tillräcklig intern kontroll.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2021

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...