Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Stadsrevisionens rapporter

Här hittar du revisionsrapporter för 2020. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande_nämnder.pdföppnas i nytt fönster 62.3 kB 2021-02-24 15.29
Missiv - uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande_bolag.pdföppnas i nytt fönster 65.3 kB 2021-02-24 15.29
Rapport - Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande.pdföppnas i nytt fönster 835.4 kB 2021-02-24 15.30

Uppföljande granskning av informationssäkerhet

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads arbete med informationssäkerhet som genomfördes år 2017. Uppföljningens syfte är dels att genomföra en uppföljning av tidigare granskning av informationssäkerhet, dels att granska hur Borås Stad implementerat GDPR och NIS-direktivet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Uppföljande granskning av informationssäkerhet.pdföppnas i nytt fönster 57.9 kB 2021-02-15 10.28
Kortrapport - Uppföljande granskning av informationssäkerhet.pdföppnas i nytt fönster 246.5 kB 2021-02-15 10.29

Granskning av integration och etablering i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av integration och etablering.pdföppnas i nytt fönster 66.4 kB 2021-01-26 10.46
Rapportsammandrag - Granskning av integration och etablering.pdföppnas i nytt fönster 189.7 kB 2021-01-26 10.46
Rapport - Granskning av integration och etablering.pdföppnas i nytt fönster 366.1 kB 2021-01-26 10.46

Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari–augusti 2020. Vår bedömning
baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020.pdföppnas i nytt fönster 67.9 kB 2020-11-23 15.45
Rapport - Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020.pdföppnas i nytt fönster 223.8 kB 2020-11-23 15.45
Svar på revisionsrapport - Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020 från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 113.7 kB 2021-03-12 15.03

Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamålsenligt och om arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 60.6 kB 2020-11-23 15.20
Rapportsammandrag - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 97.4 kB 2020-11-23 15.20
Rapport - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 359.6 kB 2020-11-23 15.21
Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad från Arbetslivsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 237.8 kB 2021-04-14 09.56

Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verksamheten Vingen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen.pdföppnas i nytt fönster 70.4 kB 2020-11-23 14.16
Kortrapport - Beslutsgången vid nedläggning av Vingen.pdföppnas i nytt fönster 142.5 kB 2020-11-23 14.16
Svar på revisionsrapport - Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen från Sociala omsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 104.1 kB 2021-03-31 11.25

Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.

Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2011 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp.pdföppnas i nytt fönster 67.7 kB 2020-10-19 14.58
Kortrapport - Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp.pdföppnas i nytt fönster 150.3 kB 2020-10-19 14.58
Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 46 kB 2021-03-12 14.53

Granskning av Borås Stads skogsförvaltning

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Cambium AB att genomföra en fördjupad granskning av Borås Stads skogsförvaltning. Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Beslutsgången avseende Lilla Safiren

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avvecklingen av förskolan Lilla Safiren.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Beslutsgången avseende Lilla Safiren.pdföppnas i nytt fönster 91.5 kB 2020-09-29 09.48
Kortrapport - Beslutsgången avseende Lilla Safiren.pdföppnas i nytt fönster 245.5 kB 2020-09-29 09.48
Svar på kortrapport - Beslutsgången avseende Lilla Safiren från Förskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 179.5 kB 2021-03-12 14.58

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2019.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2020-04-27 09.45


Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsrevisionens rapporter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol