Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stadsrevisionens rapporter

Här hittar du revisionsrapporter för 2022. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret Länk till annan webbplats..

Borås Stads hantering av statsbidrag

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet är att granska om
Borås Stads hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som kommunen erhåller är ändamålsenlig, om redovisningen inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med en tillräcklig
intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 104.2 kB, öppnas i nytt fönster. 104.2 kB 2023-02-02 15.21
Rapport - Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 621.7 kB, öppnas i nytt fönster. 621.7 kB 2023-02-02 15.21
Rapportsammandrag Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster. 124.1 kB 2023-02-02 15.21

Granskning av Borås Stads hantering av moms

Deloitte har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en fördjupad granskning av Borås Stads momsrutiner. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende momshantering är tillräcklig och om hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Borås Stads Momshantering.pdf Pdf, 118.7 kB, öppnas i nytt fönster. 118.7 kB 2023-01-19 13.04
Rapportsammandrag Borås Stads momsrutiner.pdf Pdf, 112.3 kB, öppnas i nytt fönster. 112.3 kB 2023-01-19 13.04
Borås Stad rapport Momsgranskning.pdf Pdf, 767.5 kB, öppnas i nytt fönster. 767.5 kB 2023-01-19 13.04

Uppföljande granskning – kvalitet i äldreomsorgen

KPMG har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en uppföljande granskning av kvalitet i äldreomsorgen. Stadsrevisionen granskade år 2013 kvaliteten i kommunens äldreomsorg. Granskningen visade bl.a. att styrning och ledning av äldreomsorgsverksamheten var otydlig och att det var stora skillnader i kvalitet och ekonomi mellan stadsdelsnämnderna som då svarade för äldreomsorgen. En ytterligare utredning genomfördes av EY 2018 som också den visade på brister.


Syftet med uppföljningen har varit att genomföra en nulägesanalys av kostnad, produktivitet och kvalitet i äldreomsorgen i Borås Stad samt bedöma i vilken utsträckning identifierade brister i 2013 års granskning och EY:s rapport från 2018 har åtgärdats. När det gäller uppföljningen av 2013 års granskning och EY:s utredning är bedömningen att de identifierade bristerna i stor utsträckning har åtgärdats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Uppföljning av kvalitet i äldreomsorgen.pdf Pdf, 127.6 kB, öppnas i nytt fönster. 127.6 kB 2022-12-20 15.27
Rapportsammandrag Uppföljning av kvalitet i äldreomsorgen.pdf Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster. 93.3 kB 2022-12-20 15.27
Uppföljande granskning ÄO KPMG.pdf Pdf, 789.4 kB, öppnas i nytt fönster. 789.4 kB 2022-12-20 15.27

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag

Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade till Borås Stads bolag. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och Kommunfullmäktiges styrdokument.

Förstudie om Borås Stads arbete med bostadsanpassning

Revisorsgrupp 2 har genomfört en förstudie gällande Borås Stads arbete med bostadsanpassning.
Förstudiens syfte var att översiktligt kartlägga om hantering och handläggning av bostadsanpassningen är ändamålsenlig, följer gällande lagstiftning och genomförs med en tillräcklig intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv – Förstudie Borås Stads arbete med bostadsanpassning.pdf Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster. 90.6 kB 2022-12-01 13.01
Förstudie – Borås Stads arbete med bostadsanpassning.pdf Pdf, 949.6 kB, öppnas i nytt fönster. 949.6 kB 2022-12-01 13.01

Borås Stads delårsrapport 2022

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2022. Vår bedömning baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Delårsbokslut 2022.pdf Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster. 88.1 kB 2022-11-30 23.46
Rapport Granskning av BS delårsrapport 2022.pdf Pdf, 438.6 kB, öppnas i nytt fönster. 438.6 kB 2022-11-30 23.46
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsrevisionens rapporter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet