Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Stadsrevisionens rapporter

Här hittar du revisionsrapporter för 2020. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.

Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari–augusti 2020. Vår bedömning
baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020.pdföppnas i nytt fönster 67.9 kB 2020-11-23 15.45
Rapport - Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020.pdföppnas i nytt fönster 223.8 kB 2020-11-23 15.45

Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamålsenligt och om arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 60.6 kB 2020-11-23 15.20
Rapportsammandrag - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 97.4 kB 2020-11-23 15.20
Rapport - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 359.6 kB 2020-11-23 15.21

Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verksamheten Vingen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen.pdföppnas i nytt fönster 70.4 kB 2020-11-23 14.16
Kortrapport - Beslutsgången vid nedläggning av Vingen.pdföppnas i nytt fönster 142.5 kB 2020-11-23 14.16

Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret.pdföppnas i nytt fönster 74.1 kB 2020-10-22 11.36
Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret.pdföppnas i nytt fönster 170.4 kB 2020-10-22 11.37

Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2011 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp.pdföppnas i nytt fönster 67.7 kB 2020-10-19 14.58
Kortrapport - Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp.pdföppnas i nytt fönster 150.3 kB 2020-10-19 14.58

Granskning av Borås Stads skogsförvaltning

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Cambium AB att genomföra en fördjupad granskning av Borås Stads skogsförvaltning. Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av Borås Stads skogsförvaltning.pdföppnas i nytt fönster 70.9 kB 2020-10-19 14.30
Rapportsammandrag - Granskning av Borås Stads skogsförvaltning.pdföppnas i nytt fönster 124.8 kB 2020-10-19 14.30
Rapport - Granskning av Borås Stads skogsförvaltning.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2020-10-19 14.30

Beslutsgången avseende Lilla Safiren

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avvecklingen av förskolan Lilla Safiren.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Beslutsgången avseende Lilla Safiren.pdföppnas i nytt fönster 91.5 kB 2020-09-29 09.48
Kortrapport - Beslutsgången avseende Lilla Safiren.pdföppnas i nytt fönster 245.5 kB 2020-09-29 09.48

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2019. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 68.5 kB 2020-04-27 09.40
Rapport Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2020-04-27 09.40

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2019.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2020-04-27 09.45


Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsrevisionens rapporter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol