Meny

Meny

Stadsrevisionens rapporter


Revisionsrapporter 2019

Här hittar du revisionsrapporter för 2018 och 2019. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.


Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2017.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2018-05-14 14.45


Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata utförare.


Granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna inom området är så betydande att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kan ses som ändamålsenlig.


Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt om
Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt.


Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut är
ändamålsenligt.


Granskning av Borås Stads delårsrapport januari - augusti 2018

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2018. Vår bedömning baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av kommunens bokslut och den sammanställda redovisningen.

 

Gransking av Finansverksamheten i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Finansverksamheten i Borås Stad.

 

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2017

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2017. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Prenumerera

Fyll i din e-postadress nedan om du vill få notifieringar när nya rapporter publiceras.

Senast ändrad: 2019-02-19 11.16

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsrevisionens rapporter

g q n C