Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Stadsrevisionens rapporter


Revisionsrapporter 2019

Här hittar du revisionsrapporter för 2019. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.


Övergripande Krisberedskap i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande krisberedskap. Syftet med
granskningen var att granska om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv_KS_krisberedskap.pdföppnas i nytt fönster 68.7 kB 2019-11-18 13.17
Rapportsammandrag_krisberedskap.pdföppnas i nytt fönster 116.9 kB 2019-11-18 13.17
Rapport Krisberedskap.pdföppnas i nytt fönster 745.1 kB 2019-11-18 13.17

Granskning av Borås Stads delårsrapport 2019 januari–augusti 2019

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Delårsbokslut 2019.pdföppnas i nytt fönster 65.5 kB 2019-11-18 13.50
Rapport Granskning av BS delårsrapport 2019.pdföppnas i nytt fönster 312.9 kB 2019-11-18 13.50

Uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Syftet med granskningen var följa upp granskningsresultaten från Stadsrevisionens rapport från 2013 och genomföra en nulägesanalys av hur Borås Stads arbete inom området ser ut 2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv UppföljningGranskning OegentligheterochKorruption.pdföppnas i nytt fönster 55.4 kB 2019-11-04 13.52
Rapportsammandrag Uppföljande granskning Oegentligheter-Korruption.pdföppnas i nytt fönster 103.7 kB 2019-11-04 13.53
RapportUppföljande granskning Oegentligheter-Korruption .pdföppnas i nytt fönster 419.7 kB 2019-11-04 13.52

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv-beställare-Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 85.9 kB 2019-10-22 11.24
Missiv-beställare-Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.pdföppnas i nytt fönster 89.6 kB 2019-10-22 11.30
Missiv-beställare-Bemab.pdföppnas i nytt fönster 90 kB 2019-10-22 11.24
Missiv-beställare-Servicenämnden.pdföppnas i nytt fönster 85.8 kB 2019-10-22 11.24
Rapportsammandrag_Granskning av beställar- utförarmodellen i Borås.pdföppnas i nytt fönster 107.6 kB 2019-10-22 11.24
Rapport Borås Stad Granskning av beställar- och utförarmodellen.pdföppnas i nytt fönster 251.8 kB 2019-10-22 11.31


Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2018.pdföppnas i nytt fönster 8.4 MB 2019-05-02 14.36
Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-18 13.51

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsrevisionens rapporter

g q n C