Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stadsrevisionens rapporter

Här hittar du revisionsrapporter för 2021. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret Länk till annan webbplats..

Årsrapport 2021

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsrapport_2021.pdf Pdf, 16.7 MB, öppnas i nytt fönster. 16.7 MB 2022-04-22 13.49

Borås Stads årsredovisning 2021

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2021. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Borås Stads årsredovisning.pdf Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster. 67.7 kB 2022-04-22 09.36
Rapport Granskning av Borås Stads årsredovisning 2021.pdf Pdf, 570.3 kB, öppnas i nytt fönster. 570.3 kB 2022-04-22 09.36

Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad. Granskningens övergripande syfte är att undersöka hur väl nämndens verksamhet uppfyller lagkrav och regler inom området elevdokumentation.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 148.1 kB, öppnas i nytt fönster. 148.1 kB 2022-03-08 15.52
Rapport - Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 267.7 kB, öppnas i nytt fönster. 267.7 kB 2022-03-08 15.52

Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. Syftet med granskningen var att granska bolagens och Kommunstyrelsens beredningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige och bedöma om processen är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och andra lagars krav på beredning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Ärendeberedning i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster. 106.2 kB 2022-03-08 11.06
Rapportsammandrag- Ärendeberedning i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 166.8 kB, öppnas i nytt fönster. 166.8 kB 2022-03-08 11.06
Rapport - Ärendeberedning i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 847 kB, öppnas i nytt fönster. 847 kB 2022-03-08 11.06

Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningen har genomförts av EY. Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt.

Granskning av samordnad varudistribution

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningens syfte var
att granska om den samordnade varudistributionen uppfyller målsättningarna för projektet och om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv när det gäller distribution av livsmedel.

Centralt tillkommande kostnader

Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. Syftet med granskningen
var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som debiteras till nämnderna och granska om
hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen och Kommunfullmäktiges
reglementen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.pdf Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster. 71.5 kB 2022-01-26 11.17
Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.pdf Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster. 136.7 kB 2022-01-26 11.17
Rapport Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.pdf Pdf, 868.8 kB, öppnas i nytt fönster. 868.8 kB 2022-01-26 13.51
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från ALN.pdf Pdf, 91.1 kB, öppnas i nytt fönster. 91.1 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från FN.pdf Pdf, 94.8 kB, öppnas i nytt fönster. 94.8 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från FON.pdf Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster. 177 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från GRN.pdf Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster. 84.5 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från GVUN.pdf Pdf, 87.7 kB, öppnas i nytt fönster. 87.7 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från IFO.pdf Pdf, 45.5 kB, öppnas i nytt fönster. 45.5 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från KN.pdf Pdf, 200.2 kB, öppnas i nytt fönster. 200.2 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från KS.pdf Pdf, 50.7 kB, öppnas i nytt fönster. 50.7 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från LFN.pdf Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. 92.1 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från MKN.pdf Pdf, 890.9 kB, öppnas i nytt fönster. 890.9 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från SBN.pdf Pdf, 204.6 kB, öppnas i nytt fönster. 204.6 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från SN.pdf Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster. 145.7 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från SON.pdf Pdf, 143.3 kB, öppnas i nytt fönster. 143.3 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från TN.pdf Pdf, 98.2 kB, öppnas i nytt fönster. 98.2 kB 2022-05-19 15.10
Svar på revisionsrapporten Centralt tillkommande kostnader från VÄN.pdf Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster. 90.8 kB 2022-05-19 15.10

Borås Stads delårsrapport 2021

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2021. Vår bedömning baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Delårsbokslut 2021.pdf Pdf, 67.5 kB, öppnas i nytt fönster. 67.5 kB 2021-11-15 10.22
Rapport Granskning av BS delårsrapport 2021.pdf Pdf, 257.9 kB, öppnas i nytt fönster. 257.9 kB 2021-11-15 10.22
Svar på Granskning av Borås Stads delårsrapport 2021 från KS.pdf Pdf, 155.4 kB, öppnas i nytt fönster. 155.4 kB 2022-03-28 22.53

Granskning av Borås Stads hantering av Coronapandemin

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin. Granskningen har genomförts genom deltagande i KFi:s utvärderingsprogram Kommuner i Coronatider (KomCo). Syftet med granskningen var att beskriva och klargöra hur olika delar av den kommunala organisationen och verksamheten klarat att hantera pandemin ur ett organiserings-, lednings- och styrningsperspektiv. Syftet har även varit att skapa ett underlag för ett brett lärande kring hanteringen av pandemin.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Borås Stads hantering av coronapandemin.pdf Pdf, 102.5 kB, öppnas i nytt fönster. 102.5 kB 2021-11-04 21.04
Rapportsammandrag_Borås Stads hantering av coronapandemin.pdf Pdf, 130.6 kB, öppnas i nytt fönster. 130.6 kB 2021-11-04 21.05
Decentraliserad krisorganisering_Borås Stads hantering av pandemin_U-rapport_nr_107.pdf Pdf, 497.5 kB, öppnas i nytt fönster. 497.5 kB 2021-11-04 21.05
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från ALN.pdf Pdf, 92.9 kB, öppnas i nytt fönster. 92.9 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från FN.pdf Pdf, 139.9 kB, öppnas i nytt fönster. 139.9 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från FOFN.pdf Pdf, 160.7 kB, öppnas i nytt fönster. 160.7 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från Gyvux.pdf Pdf, 109.1 kB, öppnas i nytt fönster. 109.1 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från IFO.pdf Pdf, 93.9 kB, öppnas i nytt fönster. 93.9 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från KN.pdf Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster. 154.1 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från KS.pdf Pdf, 250.6 kB, öppnas i nytt fönster. 250.6 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från LFN.pdf Pdf, 141.2 kB, öppnas i nytt fönster. 141.2 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från MKN.pdf Pdf, 896.2 kB, öppnas i nytt fönster. 896.2 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från SBN.pdf Pdf, 201.8 kB, öppnas i nytt fönster. 201.8 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från SN.pdf Pdf, 158.7 kB, öppnas i nytt fönster. 158.7 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från SON.pdf Pdf, 326.7 kB, öppnas i nytt fönster. 326.7 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från TN.pdf Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster. 146.6 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin från VÄN.pdf Pdf, 99.8 kB, öppnas i nytt fönster. 99.8 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin GRN.pdf Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. 112 kB 2022-03-28 22.54
Svar på Borås Stads hantering av Coronapandemin ÖFN.pdf Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster. 101 kB 2022-03-28 22.54

Granskning av Lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad. Syftet med granskningen var att granska om principerna för hyressättning, renovering, underhåll och nybyggnation är ändamålsenliga och om arbetet bedrivs med en rättvisande redovisning och tillräcklig intern kontroll.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsrevisionens rapporter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
 • Ungdomar på en trappa

  Kommunstyrelsen får besök av Nordic Ice Breakers

  Publicerad

  Nio ungdomar från Borås åkte till Mikkeli i Södra Savolax för att träffa andra unga från våra nordiska grannländer i somras. Nu besöker de Kommunstyrelsens samm...
 • Plastband från kretsloppet

  Avstängda gator under Kretsloppet

  Publicerad

  Under Kretsloppet den 17 september kommer gator vara avstängda för trafik. Det kan vara bra att veta om du tänkt ge dig ut och åka.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender