Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Stöd i föräldraskapet

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Vi erbjuder dig som förälder, bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen olika föräldraskapsstödskurser med syfte att du ska utvecklas och bli stöttad i ditt föräldraskap eller i din roll nära barnet.

Om du behöver prata med någon om svårigheter i familjen kan du vända dig till Origo för att få råd och stöd under en begränsad tid.

För att stärka parrelationen erbjuder vi i Borås Stad PREP-kurser och regelbundet anordnas föreläsningar och seminarier som är öppna för alla.

Staden erbjuder flera mötesplatser för dig med barn dit du kan gå för att träffa andra föräldrar.

Borås Stad har ett styrdokument som beskriver hur förvaltningar ska arbeta och samverka för att stötta föräldrar i sin roll.

Aktuellt

Utskick till familjen

Under vecka 51 och 52 skickas information till familjen. I informationen får du som viktig vuxen tips på olika aktiviteter att ägna julledigheten till men också en sammanställning över olika stödfunktioner att ta hjälp av om behov uppstår. Informationen i sin helhet

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd i föräldraskapet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol