Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Stöd i föräldraskapet

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Vi erbjuder dig som förälder, bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen olika föräldraskapsstödskurser med syfte att du ska utvecklas och bli stöttad i ditt föräldraskap eller i din roll nära barnet.

Om du behöver prata med någon om svårigheter i familjen kan du vända dig till Origo för att få råd och stöd under en begränsad tid.

För att stärka parrelationen erbjuder vi i Borås Stad PREP-kurser och regelbundet anordnas föreläsningar och seminarier som är öppna för alla.

Staden erbjuder flera mötesplatser för dig med barn dit du kan gå för att träffa andra föräldrar.

Borås Stad har ett styrdokument som beskriver hur förvaltningar ska arbeta och samverka för att stötta föräldrar i sin roll.

Aktuellt

Öppna föreläsningar "Mitt barn på nätet" Maria Dufva

Under 4 kvällar föreläser Maria Dufva. Föreläsningarna riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn. Maria Dufva är kriminolog, författare och föreläsare. Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig här.

Spädbarnsmassage och babyrytmik på Mötesplats Kristineberg

På Mötesplats Kristineberg finns öppen förskola. Bland annat erbjuds spädbarnsmassage och babyrytmik. Läs mer om öppna förskolans aktiviteter.

PREP - friskvård för parrelationen - kursstart våren 2020

PREP-kursen vänder sig till par som har bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på att stärka sin relation. Det är inte terapi, utan vänder sig till er som för det mesta har det bra men ibland stöter på problem. Läs mer om PREP och anmäl dig här.

ABC - föräldrakurs

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. ABC föräldrakurs startar löpande under året. Läs mer om ABC och anmäl ditt intresse att delta.

Dokumentation från temaveckan "Barn på nätet" vecka 8 2019

Temaveckan som anordnades för elever i årskurs 6-9 samt personal och föräldrar lockade totalt 6000 människor, cirka 4800 elever och 1200 vuxna, både personal inom olika verksamheter och föräldrar. Marias presentation och lästips.PDF

Origo samtalsstöd

För dig som vill ha individuellt stöd utan biståndsprövning. Läs mer om Origo.

Boktips

Fem gånger mer kärlek, Martin Forster
Jag törs inte men jag gör det ändå, Martin Forster

Hjärnstark, Anders Hansen
Skärmhjärnan, Anders Hansen

Mitt Barn på Nätet, Maria Dufva
Värsta bästa nätet, Maria Dufva

Ditt kompetenta barn, Jesper Juul
Bonusföräldrar, Jesper Juul

Relationsrevolutionen, Lars H Gustafsson
Växa - inte lyda, Lars H Gustafsson

Med känsla för barns självkänsla, Petra Krantz Lindgren

Tillsammans är det nya själv, Cajsa Tengblad

Världens viktigaste bok, Nathalie Simonsson

Mer information

Senast ändrad: 2020-01-20 08.42

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd i föräldraskapet

g q n C