Meny

Meny

Stöd i föräldraskapet

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Vi erbjuder dig som förälder, bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen olika föräldraskapsstödskurser med syfte att du ska utvecklas och bli stöttad i ditt föräldraskap eller i din roll nära barnet. Om du behöver prata med någon om svårigheter i familjen kan du vända dig till Origo för att få råd och stöd under en begränsad tid. För att stärka parrelationen erbjuder vi i Borås Stad PREP-kurser och regelbundet anordnas föreläsningar och seminarier som är öppna för alla. Staden erbjuder flera mötesplatser för dig med barn dit du kan gå för att träffa andra föräldrar.

Borås Stad har ett styrdokument som beskriver hur förvaltningar ska arbeta och samverka för att stötta föräldrar i sin roll.

Aktuellt

Föreläsning - Skapa fler möjligheter - jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn

Tisdagen 11 december
Plats: Navet. lokal Kuben
Tid: 18.00, insläpp med mingel från kl. 17.30

Grundläggande genusteori varvas med humor och vardagsnära exempel på hur ojämställdhet tar sig uttryck och skapas i samhället av oss vuxna.

Anmäl dig här

Borås Stad inrättar ett elevombud

Du som är elev eller vårdnadshavare till elever på grundskolan kan vända dig till elevombudet om du har frågor eller önskar stöd i frågor kring kränkande behandling. Läs mer om elevombudets uppdrag och kontaktuppgifter

Origo samtalsstöd

För dig som vill ha individuellt stöd utan biståndsprövning. Läs mer om Origo.

Boktips

Fem gånger mer kärlek, Martin Forster
Tillsammans är det nya själv, Cajsa Tengblad
Bonusföräldrar, Jesper Juul
Ditt kompetenta barn, Jesper Juul
Relationsrevolutionen, Lars H Gustafsson
Mitt barn på Nätet, Maria Dufva
Värsta Bästa Nätet, Maria Dufva

Mer information

Senast ändrad: 2018-11-28 09.30

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd i föräldraskapet

g q n C