Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd i föräldraskapet

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Vi erbjuder dig som förälder, bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen vägledning, stöd och råd i olika situationer.

Staden erbjuder flera mötesplatser för dig med barn dit du kan gå för att träffa andra föräldrar.

Det erbjuds också föräldraskapsstödskurser med syfte att ska utvecklas och bli stöttad i sitt föräldraskap eller i din roll nära barnet. Det anordnas regelbundet föreläsningar eller seminarier som är öppna för alla.

Om du behöver prata med någon om svårigheter i familjen kan du till exempelvis vända dig till Origo samtalsstöd för att få råd och stöd under en begränsad tid.

Det finns också samlad information till dig som förälder när ditt barn tycker det är svårt att vara i skolan. Vad du ska vara uppmärksam på när det gäller skolfrånvaro, vad som kan vara hjälpsamt samt var du kan vända dig för ytterligare stöd.

Stöd till dig som är anhörig

Borås Stads anhörigstöd arbetar också med stöd i föräldraskapet om du också är anhörig. Läs mer om Borås Stads anhörigstöd.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd i föräldraskapet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender