Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

ANDTS-förebyggande arbete

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak, nikotin och spel om pengar. Arbetet kring dessa frågor styrs av styrdokument och handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete.

En tvärsektoriell grupp verkar som styrgrupp för de ANDTS-förebyggande insatserna i Borås. Här finns polisen, Högskolan i Borås, fristående skolor, representanter från idéburen sektor och kommunens olika förvaltningar representerade. Denna grupp ansvarar för att planera och följa upp Borås Stads program och handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete. Ansvaret för genomförandet av specifika metoder och insatser ligger inom respektive arbetsgrupp/nätverk.

Program för ANDTS-förebyggande arbete

Genom Borås Stads medlemskap i det internationella nätverket ECAD, European Cities Against Drugs, tar vi ställning för en restriktiv narkotikapolitik.

ANDTS-coach

Syftet med ANDTS-coach är att öka kompetensen inom ANDTS-frågorna med fokus på cannabis. Utbildningen riktar sig till både till det civila samhället och offentligt och privat anställda vuxna som i sitt dagliga arbete eller ideella engagemang möter barn och unga.

ANDTS-coach

Kritiska datum och Vuxenvandring

Kritiska datum är tillfällen eller perioder då det samlas många människor, och framförallt ungdomar, vid större evenemang i våra offentliga miljöer. Vid dessa tillfällen samordnar Borås Stad vuxenvandring.

Gym i samverkan

Gym i Borås har ett samarbete för att främja en dopningsfri miljö och motverka användandet av dopningspreparat bland sina kunder. Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad samordnar nätverket, där även Yxhammarmottagningen och Polisen ingår.

Gym i samverkan mot dopningsfri miljö

Tips och råd

För föräldrar och andra viktiga vuxna

För seniorer

Relaterad information

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: ANDTS-förebyggande arbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter