Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Målen för Norrby

De handlingsplaner som tas fram på Norrby utgår från de mål som man enats om i de fem arbetsgrupperna med olika fokus; meningsfull fritid, inre miljö, yttre miljö, förutsättning för arbete och förskola-skola-föräldraskap.

Här presenterar vi målformuleringarna för varje område.

Meningsfull fritid

De här målen handlar om att vi vill skapa spontana och organiserade kultur- och fritidsaktiviteter.

 • På Norrby finns många fritids- och kulturaktiviteter.
 • Det finns många föreningar där vi som bor på Norrby är medlemmar.
 • Alla barn och unga har lika möjligheter att delta i aktiviteter oavsett kön, religion eller etnicitet.
 • Barn och unga kan komma på egna idéer och genomföra dessa.
 • Det finns mötesplatser och lokaler att använda. Det finns ett föreningshus.

Yttre miljö

De här målen handlar om att vi vill skapa en miljö på gator, lekplatser, torg och parker där man känner sig trygg.

 • Människor rör sig utomhus och bidrar till att skapa en trygg känsla.
 • Vi som bor och jobbar på Norrby är stolta över vårt område.
 • Människor känner sig trygga och har tillit till varandra och samhället.
 • Det är helt, rent och snyggt på Norrby. Ingen skräpar ner.
 • Norrby är en levande stadsdel med butiker och service. Det finns både hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor på Norrby.

Inre miljö

De här målen handlar om bostaden och de allmänna utrymmena som till exempel tvättstugor, vindsförråd, källare och trappuppgångar.

 • På Norrby finns det hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor som passar olika familjer vid olika tillfällen i livet.
 • Vi som bor på Norrby har en bra kontakt med våra hyresvärdar.
 • På Norrby är det är helt, rent och snyggt. Alla tar hand om våra gemensamma utrymmen.

Förutsättningar för arbete

De här målen handlar om att skapa möjligheter för att få jobb och sysselsättning.

 • På Norrby är det enkelt att få information och stöd för att få ett arbete.
 • Det finns god samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv, akademi, folkbildning och kommun för att underlätta till jobb och sysselsättning.
 • Unga erbjuds praktik, lärlings- och feriearbete samt studiebesök.
 • Alla på Norrby har en utbildning på gymnasienivå.
 • Det går att förverkliga en idé och bli stöttad i entreprenörskap.
 • Barn ser vuxna gå till ett arbete.
 • Ingen blir diskriminerad på arbetsmarknaden.

Förskola, skola och föräldraskap

De här målen handlar om att förskola, skola och vårdnadshavare ska samarbeta mer och att föräldrar får stöd i sitt föräldraskap.

 • Vuxna på Norrby tar tillsammans ansvar för barn och unga.
 • Barn på Norrby är trygga och känner tillit till sig själva, varandra och vuxna.
 • Föräldrar på Norrby har god kontakt med förskola och skola och får stöd i sitt föräldraskap.
 • Barn och unga på Norrby får möjlighet att utvecklas, lyckas och är delaktiga i samhället. Genom att vara delaktiga i samhället bidrar barn och unga till demokratin.
 • Förskolor och skolor håller hög kvalitet. Lokalerna är fina och anpassade för barns och ungas behov.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Målen för Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol