Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planen för att utveckla Norrby

Det pågår ett arbete på Norrby där norrbyborna, föreningarna, Borås Stad och bostadbolagen tillsammans formulerar en plan för hur arbetet med att utveckla området ska gå till.

Vi kallar planen för Tillsammans utvecklar vi Norrby arbetsgrupper har tagit fram handlingsplaner kring hur Norrby kan utvecklas. I arbetet utgår man från de gemensamma mål som tagits fram.

För att målen ska kunna förverkligas har gemensamma planer tagits fram för vad som behöver göras. Arbetet görs i fem arbetsgrupper som jobbar enligt den gemenamma modellen.

Hur?

Norrbybornas perspektiv har tidigare fångats upp genom det arbete som pågått under ledning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Vi kallar det för ett medskapande arbete.

Norrbybornas perspektiv har också fångats upp genom en enkätundersökning som genomförts av det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås. 24 norrbybor anställdes för att genomföra enkätundersökningen och 1 580 norrbybor svarade på enkäten.

34 personer får extrajobb när nästa steg tas inom Socialt hållbart Borås

En gemensam målbild har tagits fram liksom ett kunskapsunderlag om Norrby. Kunskapsunderlaget är statistik om Norrby som är en del av det Välfärdsbokslut om hela Borås utveckling som görs vartannat år.

Kunskapsunderlag om Norrby

Målbilden, de boendes perspektiv och kunskapsunderlaget pekar ut riktningen i arbetet.

När?

Under hösten 2022 togs en gemensam målbild fram.

Under våren 2023 blev handlingsplanerna klara. Under 2023 kom de första aktiviteterna igång.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planen för att utveckla Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol