Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tar fram ett kunskapsunderlag om Norrby

Kunskapsunderlaget om Norrby är en nulägesbeskrivning och ett stöd i arbetet med att följa upp områdesutvecklingsarbetet som sker på Norrby.

Vad?

Kunskapsunderlaget bygger på Borås Stads Välfärdsbokslut och är ett lokalt nedslag på Norrby.

Kunskapsunderlaget finns på sidan Välfärdsbokslutet på Borås.se.

Kunskapsunderlag om Norrby

Varför?

Att ta fram statistik är ett sätt att mäta hur den sociala hållbarheten i Borås utvecklas över tid. Med statistik kan vi se om de insatser som görs får önskad effekt.

Hur?

Kunskapsunderlaget är uppbyggt utifrån:

  • Inkludering och deltagande
  • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
  • Utbildning
  • Arbete
  • Boende
  • Barn och ungas hälsa

När?

Kunskapsunderlaget togs fram under våren 2022.

Vem?

Kunskapsunderlaget har tagits fram i samarbete mellan Stadsledningskansliet och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Flicka som syns bakifrån klättrar upp på gunghäst. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tar fram ett kunskapsunderlag om Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol