Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modellen för arbetet med områdesutveckling

Inom arbetet Socialt hållbart Borås har vi tagit fram en modell för hur vi jobbar med områdesutveckling. Nu testar vi att arbeta utifrån modellen som bygger på ett medskapande arbetssätt.

Vad?

Tillsammans med boende och verksamma aktörer på Norrby har vi tagit fram en modell för hur områdesutvecklingsarbetet ska gå till.

Varför?

Med en gemensam modell kan vi organisera arbetet på ett sätt som gör det tydligt för alla hur arbetet ska gå till och vem som ansvarar för vad.

Hur?

Modellen har tagits fram i ett flertal workshops där vi diskuterat innehållet och upplägget.

Vem?

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har varit sammankallande i arbetet.

När?

Modellen togs fram under 2021 och 2022.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modellen för arbetet med områdesutveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol