Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Granskningsredogörelser för nämnderna 2020

Här hittar du Granskningsrevisionsredogörelser för nämnderna och revisionsberättelser för år 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsredogörelse år 2020 Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 414.7 kB, öppnas i nytt fönster. 414.7 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 304.3 kB, öppnas i nytt fönster. 304.3 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Förskolenämnden.pdf Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster. 299 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Grundskolenämnden.pdf Pdf, 296.4 kB, öppnas i nytt fönster. 296.4 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 280.5 kB, öppnas i nytt fönster. 280.5 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 315.7 kB, öppnas i nytt fönster. 315.7 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 413.9 kB, öppnas i nytt fönster. 413.9 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Krisledningsnämnden.pdf Pdf, 275.4 kB, öppnas i nytt fönster. 275.4 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Kulturnämnden.pdf Pdf, 280.8 kB, öppnas i nytt fönster. 280.8 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 286.9 kB, öppnas i nytt fönster. 286.9 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 339.2 kB, öppnas i nytt fönster. 339.2 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 314 kB, öppnas i nytt fönster. 314 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Servicenämnden.pdf Pdf, 298.1 kB, öppnas i nytt fönster. 298.1 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Sociala omsorgsnämnden.pdf Pdf, 304.5 kB, öppnas i nytt fönster. 304.5 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Tekniska nämnden.pdf Pdf, 344.2 kB, öppnas i nytt fönster. 344.2 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Valnämnden.pdf Pdf, 248.2 kB, öppnas i nytt fönster. 248.2 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Vård- och äldrenämnden.pdf Pdf, 317.1 kB, öppnas i nytt fönster. 317.1 kB 2021-09-21 21.07
Revisionsredogörelse år 2020 Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster. 268 kB 2021-09-21 21.07
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Granskningsredogörelser för nämnderna 2020

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender