Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anpassar samhällsorientering till en utökad målgrupp

Alla nyanlända ska erbjudas samhällsorientering, regeringen beslutar i vilken omfattning det ska ske och inom vilka områden som information kan ges. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Nu har kursutbudet i Borås utökats och förstärkts vad gäller frågor kring arbetsmarknaden.

Vad?

Kravet från regeringen är att erbjuda nyanlända 80 timmar samhällsorientering. I Borås fattades ett lokalt beslut 2020 att erbjuda 100 timmar.

Arbetslivsförvaltningen har sedan under 2021 sammanställt kursinnehåll som bland annat inriktar sig på ökad förståelse för arbetsmarknaden.

Varför?

När individer får stärkt kunskap om sina möjligheter på arbetsmarknaden blir det enklare att ta steget in i arbete.

Syftet med den här aktiviteten är att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i det svenska samhället.

Aktiviteten stödjer effektmålet att i Borås ska alla, även utsatta grupper, finnas i arbete.

Hur?

Arbetslivsförvaltningen har under 2021 sammanställt ett kursinnehåll som bland annat inriktar sig på ökad förståelse för arbetsmarknaden.

Genom en film och tydligare material har man också jobbat med att förmå fler att gå utbildningen på nytt.

När?

Aktiviteten genomfördes under 2021 och 2022. Den avslutades i december 2022 och är därefter en del i ordinarie verksamhet.

Vem?

Arbetslivsförvaltningen är ansvarig.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anpassar samhällsorientering till en utökad målgrupp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol