Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Pilottestar servicegrupper/arbetslag med handledare anställd på Arbetslivsförvaltningen

Vi fortsätter arbetet med servicegrupper, vilket är ett arbetslag med en ansvarig handledare. Syftet är att boråsare som står utanför arbetsmarknaden ska få en anställning samt utbildning under ett års tid.

Anställningen sker inom områden där Borås Stad har behov av att rekrytera personal.

Vad?

Genom servicegrupper får boråsare som står utanför arbetsmarknaden en anställning i kombination med en individanpassad utbildning om det behövs. Ibland kan det handla om en hälsofrämjande insats.

Tanken är deltagarna får den erfarenhet som krävs för att sedan kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Varför?

Syftet med aktiviteten är att människor utanför arbetsmarknaden får ett jobb. Aktiviteten bidrar också till Borås Stads kompetensförsörjning.

Hur?

Aktiviteten testas på två vård- och omsorgsboenden inom Vård-och äldreförvaltningen, ett ligger på Sjöbo och ett i Sjömarken. På boendena har anställda identifierat lämpliga arbetsuppgifter där avlastning behövs.

En servicegrupp består av mellan fyra och åtta personer med en arbetsmarknadsanställning samt en handledare som är anställd av Arbetslivsförvaltningen. Personerna utför de arbetsuppgifter som medarbetarna på vård- och omsorgsboendena ser att det finns behov av.

Under 2024 finns en tanke om att utveckla arbetet i form av så kallade jobbspår.

När?

Planering av aktiviteten pågick under hösten 2022. En servicegrupp startade hösten 2023 och den andra beräknas komma igång under första halvåret 2024.

Vem?

Vård-och äldreförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen ansvarar gemensamt för aktiviteten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pilottestar servicegrupper/arbetslag med handledare anställd på Arbetslivsförvaltningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol