Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utökar KAA-enheten och samverkar bättre

Borås Stad har ett så kallat kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar eller jobbar. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har stärkts med en ny KAA-enhet.

KAA-enheten är ett av de första konkreta resultaten av arbetet Socialt hållbart Borås. Idag har enheten god kännedom om de ungdomar som hoppar av skolan och erbjuder dem en väg tillbaka till studier.

Lyckat samarbete fångar upp unga som hoppat av skolan

Vad?

Enligt skollagen har alla kommuner ett så kallat kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar som är mellan 16 och 20 år och som inte studerar eller har en gymnasieexamen. Det innebär att kommuner ska arbeta uppsökande mot målgruppen för att erbjuda stöd till sysselsättning.

I Borås Stad har vi utökat enheten från två till fem personer.

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA Länk till annan webbplats.

Varför?

KAA-enhetens arbete bidrar till målet att alla invånare i arbetsför ålder ska ha utbildning på gymnasienivå.

Hur?

PÅ KAA-enheten erbjuds ungdomar mellan 16 och 20 år aktiviteter som ska bidra till att de på sikt kommer tillbaka till studier.

När KAA-enheten förstärktes utökades teamet med två studie- och yrkesvägledare och en socionom.

KAA-enheten har tagit fram nya rutiner för sitt arbete och man har nu god kännedom om vad ungdomarna som inte går på gymnasiet gör. Kännedomen om målgruppen har ökat från cirka 60 procent till närmare 100 procent.

KAA tar en kontakt med alla ungdomar som hoppar av skolan, först med ett vykort och sedan med telefonsamtal. Om det inte ger resultat görs ett hembesök.

När?

Arbetet påbörjades under 2020. och den utökade KAA-enheten är nu en del i den ordinarie verksamheten.

Vem?

Aktiviteten är ett samarbete mellan Arbetslivsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till KAA-enheten

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utökar KAA-enheten och samverkar bättre

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol