Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utbildar och anställer ungdomar till ungdomsledare

I det här arbetet utbildar vi ungdomar som står utanför arbetsmarknaden till ungdomsledare. Tanken är att de sedan ska anställas för att handleda ferieungdomar.

Vad?

RF-SISU (Riksidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna) utbildar ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden till ungdomsledare. De får sedan en tidsbegränsad anställning hos SISU. Ungdomsledarna handleder sedan i sin tur Borås Stads ferieungdomar.

Varför?

Denna satsning ger ungdomar som befinner sig utanför arbetsmarknaden en möjlighet att komma in i arbetslivet. Både utbildningen och anställningen ger erfarenheter, motivation och kontakter. Det stärker möjligheten till vidare jobb. Att få en egen lön bidrar till ökad självständighet.

Hur?

RF SISU rekryterar tillsammans med föreningarna GIF, BAIK och Norrby IF, omkring sex ungdomar. Det är både killar och tjejer och de kommer från de områden där föreningarna är verksamma, det vill säga Sjöbo, Hässleholmen och Norrby.

Ungdomarna som rekryteras till ungdomsledare är mellan 18 och 25 år och arbetssökande.

Ungdomsledarna kommer att anordna aktiviteter för barn och ungdomar lokalt på områdena samt involvera föreningarna i aktiviteterna. Tanken är att ge en bredd i de aktiviteter som arrangeras.

Efter utbildningen ska ungdomsledarna tillsammans med representanter från Bostäder i Borås handleda ungdomarna som feriejobbar i Borås Stad.

När?

Aktiviteten planerades under hösten 2022 och beräknas komma igång under vårterminen 2023.

Vem?

Aktiviteten genomförs i samverkan med SISU, Bostäder i Borås, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildar och anställer ungdomar till ungdomsledare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol