Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Etablerar former för en samordnad kommunikation av arbetsmarknads­frågor mot näringslivet

Vi vill hitta former för att samordna kommunikationen mellan Borås Stad och näringslivet.

Vad?

Vi vill underlätta för näringslivet att ha kontakt med Borås Stad genom att ha en väg in till Borås Stad. Borås Stad tar sedan tar ansvar för att lotsa frågorna rätt.

Det handlar främst om arbetsmarknadsfrågor, som till exempel hur man som företag kan bidra till integration och arbetstillfällen.

Varför?

I en intervjustudie med företrädare från företag i Borås framkom bland annat att många upplever att kommunikationen med Borås Stad är spretig. Det är svårt att samverka med flera olika förvaltningar kring till exempel praktikplatser.

Genom att förenkla och förtydliga kommunikationsvägarna ger vi näringslivet bättre förutsättningar att anställa fler ur utsatta grupper. En breddad rekrytering bidrar till en förbätt­rad kompetensförsörjning hos företagen.

Hur?

En arbetsmarknadshandläggare från Arbetslivsförvaltningen samarbetar med Näringslivsenheten och lokala företag. Arbetsmarknadshandläggaren utgår fysiskt från Näringslivsenheten.

Arbetsmarknadshandläggaren bygger upp ett nätverk av företagskontakter.

Arbetet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen.

När?

Aktiviteten startade våren 2023 och fortsätter under 2024.

Vem?

Näringslivsenheten genomför aktiviteten i samarbete med Arbetslivsförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Etablerar former för en samordnad kommunikation av arbetsmarknads­frågor mot näringslivet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol