Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Etablerar och utökar uppsökande verksamhet

En arbetsmarknadshandläggare, en coach och en studie- och yrkesvägledare arbetar uppsökande och motiverande mot invånarna på framförallt Norrby. Detta för att motivera invånarna till individanpassade studier.

Vad?

Tre personer från Borås Stad arbetar uppsökande mot invånarna på Norrby samt delvis på Sjöbo och Hässleholmen. Syftet är att motivera och erbjuda enskilda individer en vidareutbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Insatsen bidrar till pågående områdesutveckling.

Varför?

Syftet med aktiviteten är att öka antalet invånare med utbildning på gymnasienivå.

Hur?

Vi erbjuder och motiverar enskilda personer till en individanpassad utbildning. Det långsiktiga målet är att alla i Borås har en gymnasieutbildning.

Verksamheten sker uppsökande till invånare på Norrby men i takt med att områdesutvecklingen utökas till andra områden kan insatser på Sjöbo och Hässleholmen också bli aktuella.

När?

Det uppsökande arbetet startade under 2022, fortsatte under 2023 och etableras under 2024.

Vem?

Arbetet riktar sig till invånarna på Norrby och bedrivs av en arbetsmarknadshandläggare från Arbetslivsförvaltningen och en coach samt en studie- och yrkesvägledare från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Sedan hösten 2023 finns också en SFI-lärare och en samhällsinformatör involverad i arbetet. De bedriver en kurs vi kallar Din Framtid där SFI-undervisning kombineras med samhällsorientering.

Aktiviteten utförs i samverkan med andra redan verksamma aktörer på Norrby, som till exempel stadsdelsvärdar, medarbetare på Mötesplats Norrby och representanter från civilsamhället.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Etablerar och utökar uppsökande verksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol