Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tar fram ett förslag på handledarprogram i Borås Stad för handledare inom kommunala verksamheter

Vi ska ta fram ett förslag på ett handledarprogram som kan användas inom Borås Stads verksamheter.

Vad?

Vi undersöker hur ett sådant handledarprogram kan utformas, både vad gäller innehåll och vad funktionen handledare innebär. Tanken är att erfarna medarbetare har som en av sina arbetsuppgifter att handleda kollegor. På så sätt ta tas de mer erfarna kollegornas kompetens bättre tillvara.

Ett handledarprogram innebär att personer som är nya, och i många fall också oerfarna i arbetslivet, får en trygg, säker och mer individanpassad introduktion i sitt arbete. Det ökar möjligheten att de nya medarbetarna stannar längre i verksamheten.

Varför?

Ett handledarprogram gör att personer som idag står utanför arbetsmarknaden kan få en bättre chans att etablera sig på arbetsmarknaden.

Hur?

Seniora enhetschefer, specialister, eller legitimerad personal kan i sin anställning vara handledare och därmed ge ett nära stöd och introduktion till arbetet.

Genom att tillvarata erfarna medarbetares kompetens behöver handledarna inte byta arbete eller avsluta sin tjänst. De får istället en möjlighet att trappa ner i sitt ordinarie arbete.

I ett första steg kommer vi ta reda på om det finns personer som skulle vara intresserade av ett sådant uppdrag.

När?

En planering startade under hösten 2023.

Vem?

Avdelningen Personal och Förhandling på Stadsledningskansliet har huvudansvaret för aktiviteten och ska samarbeta med de förvaltningar som är nödvändiga att involvera i arbetet.

Till en början sker planering i samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen som har erfarenhet av detta arbete samt är i stort behov av kompetensförsörjning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tar fram ett förslag på handledarprogram i Borås Stad för handledare inom kommunala verksamheter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol