Meny

Meny

Personal och förhandling

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik, avtal och förhandlingar, pension och försäkring och övergripande organisationsfrågor. I avdelningen ingår även bemanningsenheten med uppgift att tillhandahålla tillfällig personal till Borås Stads verksamheter.

Vår huvuduppgift är utveckling, samordning och uppföljning av dessa områden:

  • Strategiska arbetsgivarfrågor
  • Personaladministrativt stöd
  • Förhandlingsfrågor
  • Pension och försäkringar
  • Ledarutveckling
  • Kompetensutveckling
  • Jämställdhetsfrågor
  • Organisationsfrågor
  • Hälsoutveckling
  • Bemanningsenhet
Per Olsson, personalchef

Personalchef

Per Olsson
Telefon: 033-35 77 12

Senast ändrad: 2019-01-17 15.52

Ändrad av:

Dela sidan: Personal och förhandling

g q n C