Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomistyrning

Avdelningen ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning och styrning. Detta innebär bland annat beredning av nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. Enheten ansvarar också för finansverksamheten.

Avdelningen följer upp och analyserar hela kommunens verksamhet inklusive de kommunala bolagen, samt gör ekonomiska utredningar som underlag för politiska beslut. I enhetens controllerarbete ingår också att vara en stödjande funktion för nämnderna i deras arbete med att utveckla och följa upp sina ekonomiska rutiner och styrning. Enheten driver och utvecklar kommunkoncernens internbank samt förvaltar stadens donationsfonder.

Magnus Widén, ekonomichef

Ekonomichef

Magnus Widén
Telefon: 033-35 71 42
Mobil 0768-88 71 42

Till avdelningen hör även enheterna Strategisk IT och Sekretariatet.

Strategisk IT

Strategisk IT arbetar framåtriktat och övergripande med IT-arkitektur, IT-styrning, IT-samverkan och informationssäkerhet.

Sekretariatet

Enheten ansvarar för sekreterarskap i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Sekretariatet arbetar även med genomförandet av val, juridisk rådgivning, Borås Stads författningssamling, registrering av lotterier, ärendeberedning, och det centrala diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomistyrning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet