Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomistyrning

Avdelningen ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning och styrning. Detta innebär bland annat beredning av nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. Enheten ansvarar också för finansverksamheten.

Avdelningen följer upp och analyserar hela kommunens verksamhet inklusive de kommunala bolagen, samt gör ekonomiska utredningar som underlag för politiska beslut. I enhetens controllerarbete ingår också att vara en stödjande funktion för nämnderna i deras arbete med att utveckla och följa upp sina ekonomiska rutiner och styrning. Enheten driver och utvecklar kommunkoncernens internbank samt förvaltar stadens donationsfonder.

Ekonomichef

Susanne Bladh
E-post: susanne.bladh@boras.se
Telefon: 033-35 70 46
Mobil: 0768-88 70 46

Strategisk IT

Till avdelningen hör även enheterna Strategisk IT som arbetar framåtriktat och övergripande med IT-arkitektur, IT-styrning, IT-samverkan och informationssäkerhet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomistyrning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender