Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Näringsliv

Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar också med att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är år 2022-2025 ordförande för detta textila europeiska nätverk.

Avdelningens verksamhetsidé

Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell, serviceinriktad och proaktiv aktör.

Borås är en av Sveriges bästa regioner att bedriva och utveckla företag i, för såväl stora som små företag.

Målområden

 • Etablering
 • Regional och lokal tillväxt
 • Logistik
 • Omvärldsanalys
 • Internationellt arbete
 • Kommunikation och marknadsföring
 • Internt arbete
 • Miljö och hållbarhet
 • Strategiska samarbetspartners
 • Särskilda aktiviteter

Dokument om vårt arbete

Medarbetare på avdelningen


Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare

Mobil: 0734-32 75 80

Jag ansvarar för etableringar, mark och lokaler på industrimark. Utöver det arbetar jag även med framtidens handel, E-handelsstaden, lotsfunktion, omvärldsanalys och digitalisering.

Mar


Annika Hansson, näringslivskoordinator

Telefon: 033-35 70 52
Mobil: 0768-88 70 52

Jag ansvarar för information och kommunikation. Arbetar även med Företagsluncherna, Näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Insikt - förbättrat företagsklimat samt logistikprojektet Surflogh.


Anders GlemfeltIngrid Nyman, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 03

Jag ansvarar för utvecklingen av det kreativa klustret framför allt genom att driva föreningen Creative Cluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hantera frågor inom kreativa och kulturella näringar. Projektledare för utvecklingsprojektet Creative Innovation, ett treårigt projekt som syftar till att utveckla kreatörers innovationsförmåga med målet att öka sin omsättning. Projektet finansieras av Borås Stad tillsammans med Sjuhärads Kommunalförbund.


Anders Glemfelt


Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare

Telefon: 033-35 71 72
Mobil: 0768-88 71 72

Jag ansvarar för internationellt strategiskt arbete såsom att samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter till deltagande i utvecklingssamarbete och till medfinansiering.

Anders Glemfelt


Nelly Hayek, näringslivsutvecklare

Telefon: 033-35 71 33
Mobil: 0768-88 71 53

Jag ansvarar för ACTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och driver frågor om den textila näringen.

Anders Glemfelt


Peder Wahlberg, näringslivsutvecklare

Mobil: 0767-71 00 02

Jag ansvarar för etableringar, mark och lokaler och Näringslivets Servicecenter. Utöver det arbetar jag med kommunikation, projekt samt digitala frågor inom ACTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., arbetar även med Näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anders Glemfelt


Per Florén, näringslivsutvecklare

Mobil: 0708-99 04 30 

Jag arbetar med ett antal olika uppdrag och projekt, just nu med fokus på nyföretagande, företagsrevitalisering samt en gapanalys av textilindustrin.
Utöver detta arbetar jag även med Borås nya näringslivsstrategi, analys av näringslivet i Borås och Sjuhärad, försöker hitta bra lokala konjunkturindikatorer samt hjälper till med vår kommunikation till företagen.

Anders GlemfeltPia Andersson, näringslivsutvecklare

Mobil: 0728-85 12 21

Jag ansvarar och driver projekt inom framtidens handel. Har hand om kommunikation och kommunikationsstrategi- och plan. Arbetar även med föreningen Creative Cluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och med Årets butik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Anders Glemfelt


Sara Thiel, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 15

Jag ansvarar för frågor kring e-handel och logistik, projektledare för logistikprojekten Borås Connect, Surflogh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Autofreight.

Anders Glemfelt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Näringsliv

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan