Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Näringsliv

Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar också med att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är år 2022-2025 ordförande för detta textila europeiska nätverk.

Avdelningens verksamhetsidé

Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell, serviceinriktad och proaktiv aktör.

Borås är en av Sveriges bästa regioner att bedriva och utveckla företag i, för såväl stora som små företag.

Målområden

  • Etablering
  • Regional och lokal tillväxt
  • Logistik
  • Omvärldsanalys
  • Internationellt arbete
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Internt arbete
  • Miljö och hållbarhet
  • Strategiska samarbetspartners
  • Särskilda aktiviteter

Dokument om vårt arbete

Tf. Näringslivschef

Jonas Widerström, tf näringslivschef och internationell näringslivssamordnare

Telefon: 033-35 71 72
Mobil: 0768-88 71 72

Jag ansvarar för internationellt strategiskt arbete såsom att samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter till deltagande i utvecklingssamarbete och till medfinansiering.

Anders Glemfelt

Medarbetare på avdelningen

Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare

Mobil: 0734-32 75 80

Jag ansvarar för etableringar, mark och lokaler på industrimark. Utöver det arbetar jag även med digital handel och logistik, Techarenan Borås, E-handelsstaden, lotsfunktion, omvärldsanalys och digitalisering.

Porträttfoto på Anna utomhus

Annika Hansson

Föräldraledig


Anders Glemfelt

Caroline Carlsson, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 23

Jag är projektledare för näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är Borås största branschöverskridande näringslivsevent. Utöver det har jag även fokus på textilbranschen där jag driver frågor i det europeiska textila nätverket ACTE Länk till annan webbplats. samt deltar i EU-projekt inom detta område. Jag sitter även med som styrelseledamot i Drivhuset Borås samt Marketplace Borås som representant från Borås Stad.

Porträttfoto Caroline.

Eva Fridén, näringslivskoordinator

Mobil: 0768-88 70 64

Arbetar med information och kommunikation och med nätverksträffar så som Fredagsluncherna. Arbetar även med Insikt - förbättrat företagsklimat.

Porträttfoto Caroline.

Gunilla Hell Bellman, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 70 63

Jag arbetar med olika former av projekt inom ramen för Borås Connect, en övergripande plattform för strategiskt, logistiskt utvecklingsarbete i samarbete med näringslivet samt akademi och andra myndigheter och organisationer. Arbetet görs med ambitionen är att utveckla framsynta logistik- och trafiksystemslösningar som minskar miljöavtryck och samtidigt ökar effektiviteten i transporter, där syftet är att möta framtida krav samt öka företagens konkurrenskraft i Borås.

Profilfoto på Gunilla. Kvinna med ljust hår och glasögon stående utomhus i naturmiljö.

Ingrid Nyman, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 03

Jag ansvarar för utvecklingen av det kreativa klustret framför allt genom att driva föreningen Creative Cluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. och hantera frågor inom kreativa och kulturella näringar. Jag är också projektledare för Creative Clusters CO-working, ett projekt finansierat av Sjuhärads Kommunalförbund och Borås Stad. Projektet primära syfte är att utveckla och stärka småföretagare i kreativa branscher över hela Sjuhärad genom breddat nätverk, kompetenshöjande föreläsningar, ”kollegor för en dag”-möjligheter och gemensamma samtal om behov, problem och lösningar.

Ingrid Nyman


Nelly Hayek, näringslivsutvecklare

Telefon: 033-35 71 33
Mobil: 0768-88 71 53

Jag ansvarar för ACTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ett europeisk textil nätverk med mål att se till att den europeiska textil-, kläd-, läder-, skor- och modeaccessoarindustrin blomstra. Tillsammans inspirerar vi europeisk design, tillverkning och marknadsföring. Driver frågor om den textila näringen inom Europeiska projekt och samarbetare med lokala partners.

Porträttfoto Nelly utomhus

Peder Wahlberg, näringslivsutvecklare

Mobil: 0767-71 00 02

Jag ansvarar för etableringar, mark och lokaler och Näringslivets Servicecenter. Utöver det arbetar jag med kommunikation, projekt samt digitala frågor inom ACTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., arbetar även med Näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Porträttfoto Peder utomhus

Pia Andersson, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 70 09

Jag ansvarar och driver projekt inom framtidens handel och cityutveckling. Arbetar även med föreningen Creative Cluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och med Årets butik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har hand om kommunikation och kommunikationsstrategi/plan.


Porträttfoto Pia utomhus

Robert Brikic´, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 62

Jag arbetar med frågor kring e-handel och logistik och är processledare för Borås Connect med bland annat de olika framåtsyftande logistiska utvecklingsprojekten Autofreight, Molohubs och GRITH. Utöver detta arbetar jag även med utredning av eventuell framtida järnvägsansluten terminal.

Robert Brikic

Robert Söderström, arbetsmarknadshanläggare näringsliv

Telefon: 033-35 84 05

Jag ansvar för uppdraget Socialt hållbart Borås – Förutsättningar för arbete, där personer som står längre från arbetsmarknaden informeras kring utbildningsmöjligheter som ökar chansen till anställning och självförsörjning. Utöver utbildningsinformation verkar jag för att vårt näringsliv arbetar med social hållbarhet och är bryggan mellan kommun och näringsliv där samverkan är ledordet och där fler får möjlighet till arbete hos våra lokala företag

profilfoto på Robert. Man med kort mörkbrunt hår och glasögon stående utomhus.

Sara Thiel, näringslivsutvecklare

FöräldraledigAnders Glemfelt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Näringsliv

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender