Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Näringsliv

Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar också med att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är år 2019-2021 ordförande för detta textila europeiska nätverk.

Avdelningens verksamhetsidé

Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell, serviceinriktad och proaktiv aktör.

Borås är en av Sveriges bästa regioner att bedriva och utveckla företag i, för såväl stora som små företag.

Målområden

  • Etablering
  • Regional och lokal tillväxt
  • Logistik
  • Omvärldsanalys
  • Internationellt arbete
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Internt arbete
  • Miljö och hållbarhet
  • Strategiska samarbetspartners
  • Särskilda aktiviteter

Avdelningens verksamhetsplan Pdf, 913.4 kB. är framtagen för att nå de målområden som finns. 2020 års verksamhetsberättelse Pdf, 1.5 MB. sammanfattar avdelningens arbete.

Den framtagna Näringslivsstrategin Länk till annan webbplats. beskriver hur Borås Stad ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt.

Näringslivschef

Medarbetare på avdelningen


Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare

Mobil: 0734-32 75 80

Ansvarar för etableringar, mark och lokaler på industrimark. Arbetar med framtidens handel, E-handelsstaden, lotsfunktion, omvärldsanalys och digitalisering.

Mar


Annika Hansson, näringslivskoordinator

Telefon: 033-35 70 52
Mobil: 0768-88 70 52

Ansvarar för information och kommunikation via bland annat nyhetsbrevet Företagsamt och webbplatsen för företagare. Arbetar även med Företagsluncherna, Näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Insikt - förbättrat företagsklimat samt unga företagare.


Anders GlemfeltCaroline Carlsson, näringslivsutvecklare

Föräldraledig

Anders Glemfelt


Emelie Bergdahl, projektledare

Mobil: 0766-47 12 54

Ansvarar för näringslivsinriktade landsbygdsfrågor, projektledare för näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Arbetar med det textila klustret ACTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det EU-finansierade projektet Native.


Porträtt på EmelieIngrid Nyman, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 03

Ansvarar för utvecklingen av det kreativa klustret framför allt genom att driva föreningen Creative Cluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hantera frågor inom kreativa och kulturella näringar. Projektledare för utvecklingsprojektet Creative Innovation, ett treårigt projekt som syftar till att utveckla kreatörers innovationsförmåga med målet att öka sin omsättning. Projektet finansieras av Borås Stad tillsammans med Sjuhärads Kommunalförbund.


Anders Glemfelt

 

Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare

Telefon: 033-35 71 72
Mobil: 0768-88 71 72

Ansvarar för internationellt strategiskt arbete såsom att samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter till deltagande i utvecklingssamarbete och till medfinansiering.

Anders Glemfelt

 

Kommun-Kim, digital medarbetare

Avdelningens digitala medarbetare som snabbt kan hjälpa till med olika frågor kring tillstånd, så som serveringstillstånd och tobaksförsäljning, men som ständigt utvecklas inom nya områden.

Anders Glemfelt


Peder Wahlberg, näringslivsutvecklare

Mobil: 0767-71 00 02

Ansvarar för etableringar, mark och lokaler och Näringslivets Servicecenter. Driver kommunikation, projekt samt digitala frågor inom ACTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., arbetar med Näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anders Glemfelt

 

Per Florén, näringslivsutvecklare

Mobil: 0708-99 04 30 

Arbetar med ett antal olika uppdrag och projekt kring analys, konjunktur, kommunikation, nyföretagande, företagsrevitalisering och kompetensförsörjning.

Anders Glemfelt


Sara Thiel, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 15

Ansvarar för frågor kring e-handel och logistik, projektledare för logistikprojekten Borås Connected, Surflogh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Autofreight.

Anders Glemfelt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Näringsliv

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol