Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Näringsliv

Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar också med att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är år 2019-2021 ordförande för detta textila europeiska nätverk.

Avdelningens verksamhetsidé

Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell, serviceinriktad och proaktiv aktör.

Borås är en av Sveriges bästa regioner att bedriva och utveckla företag i, för såväl stora som små företag.

Målområden

  • Etablering
  • Regional och lokal tillväxt
  • Logistik
  • Omvärldsanalys
  • Internationellt arbete
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Internt arbete
  • Miljö och hållbarhet
  • Strategiska samarbetspartners
  • Särskilda aktiviteter

Avdelningens verksamhetsplanPDF är framtagen för att nå de målområden som finns. 2020 års verksamhetsberättelsePDF sammanfattar avdelningens arbete.

Den framtagna Näringslivsstrateginlänk till annan webbplats beskriver hur Borås Stad ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt.

Näringslivschef

Medarbetare på avdelningen

 

Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare

Mobil: 0734-32 75 80

Ansvarar för etableringar, mark och lokaler samt Näringslivets Servicecenter. Arbetar med framtidens handel, E-handelsstaden, lotsfunktion, omvärldsanalys och servicecentret.

Mar

 

Annika Hansson, näringslivskoordinator

Telefon: 033-35 70 52
Mobil: 0768-88 70 52

Ansvarar för information och kommunikation via bland annat nyhetsbrevet Företagsamt och webbplatsen för företagare. Arbetar även med Företagsluncherna, Näringslivsdagen och Insikt - förbättrat företagsklimat samt unga företagare.


Anders GlemfeltCaroline Carlsson, näringslivsutvecklare

Föräldraledig

Anders Glemfelt

 

Emelie Bergdahl, projektledare

Mobil: 0766-47 12 54

Ansvarar för det kreativa klustret Creative Cluster och frågor inom kreativa och kulturella näringar. Driver just nu projektet Creative Innovation.


Porträtt på EmelieIngrid Nyman, näringslivsutvecklare

Föräldraledig


Anders Glemfelt

 

Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare

Telefon: 033-35 71 72
Mobil: 0768-88 71 72

Ansvarar för internationellt strategiskt arbete såsom att samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter till deltagande i utvecklingssamarbete och till medfinansiering.

Anders Glemfelt

 

Kommun-Kim, digital medarbetare

Avdelningens digitala medarbetare som snabbt kan hjälpa till med olika frågor kring tillstånd, så som serveringstillstånd och tobaksförsäljning, men som ständigt utvecklas inom nya områden.

Anders Glemfelt

 

Nelly Hayek, näringslivsutvecklare

Telefon: 033-35 71 33
Mobil: 0768-88 71 53

Ansvarar för ACTE och driver frågor om den textila näringen.

Anders Glemfelt

 

Peder Wahlberg, näringslivsutvecklare

Mobil: 0767-71 00 02

Ansvarar för etableringar, mark och lokaler och Näringslivets Servicecenter. Driver kommunikation, projekt samt digitala frågor inom ACTE, arbetar med Näringslivsdagen.

Anders Glemfelt

 

Per Florén, näringslivsutvecklare

Mobil: 0708-99 04 30 

Arbetar med ett antal olika uppdrag och projekt kring analys, konjunktur, kommunikation, nyföretagande, företagsrevitalisering och kompetensförsörjning.

Anders Glemfelt

 

Sara Thiel, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 15

Ansvarar för frågor kring e-handel och logistik, projektledare för logistikprojekten Borås Connected, Surflogh och Autofreight.

Anders Glemfelt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Näringsliv

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol