Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Näringsliv

Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar också med att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är år 2019-2021 ordförande för detta textila europeiska nätverk.

Avdelningens verksamhetsidé

Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell, serviceinriktad och proaktiv aktör.

Borås är en av Sveriges bästa regioner att bedriva och utveckla företag i, för såväl stora som små företag.

Målområden

  • Etablering
  • Regional och lokal tillväxt
  • Logistik
  • Omvärldsanalys
  • Internationellt arbete
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Internt arbete
  • Miljö och hållbarhet
  • Strategiska samarbetspartners
  • Särskilda aktiviteter

Avdelningens verksamhetsplanPDF är framtagen för att nå de målområden som finns. 2019 års verksamhetsberättelsePDF sammanfattar avdelningens arbete.

Den framtagna Näringslivsstrateginlänk till annan webbplats beskriver hur Borås Stad ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt.

Näringslivschef

 

 

Anders Glemfelt, näringslivschef

Telefon: 033-35 70 53
Mobil: 0705-26 31 37

Anders Glemfelt

Medarbetare på avdelningenAnna Mattsson, digital näringslivsutvecklare

Mobil: 0734-32 75 80

Ansvarar för etableringar, mark och lokaler samt Näringslivets Servicecenter. Arbetar med framtidens handel, E-handelsstaden, lotsfunktion, omvärldsanalys och servicecentret.

MarAnnika Hansson, näringslivskoordinator

Telefon: 033-35 70 52
Mobil: 0768-88 70 52

Ansvarar för information och kommunikation via bland annat nyhetsbrevet Företagsamt och webbplatsen för företagare. Arbetar även med Företagsluncherna, Näringslivsdagen och Insikt - förbättrat företagsklimat samt unga företagare.


Anders GlemfeltCaroline Carlsson, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 23

Projektledare för Näringslivsdagen och landsbygdsinriktad näringslivsutveckling. Arbetar även med projekt och samordning i det textila nätverket ACTE samt unga företagare.

Anders GlemfeltIngrid Nyman, näringslivsutvecklare

Föräldraledig


Anders Glemfelt

 

 

Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare

Telefon: 033-35 71 72
Mobil: 0768-88 71 72

Ansvarar för internationellt strategiskt arbete såsom att samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter till deltagande i utvecklingssamarbete och till medfinansiering.

Anders GlemfeltKommun-Kim, digital medarbetare

Avdelningens digitala medarbetare som snabbt kan hjälpa till med olika frågor kring tillstånd, så som serveringstillstånd och tobaksförsäljning, men som ständigt utvecklas inom nya områden.

Anders Glemfelt

 

 

Nelly Hayek, näringslivsutvecklare/kreativ näring

Telefon: 033-35 71 33
Mobil: 0768-88 71 53

Ansvarar för ACTE och driver frågor om den kulturella och kreativa näringen.

Anders GlemfeltPeder Wahlberg, näringslivsutvecklare,

Mobil: 0767-71 00 02

Ansvarar för etableringar, mark och lokaler och Näringslivets Servicecenter. Driver kommunikation, projekt samt digitala frågor inom ACTE, arbetar med Näringslivsdagen.

Anders GlemfeltPer Florén, näringslivsutvecklare,

Mobil: 0708-99 04 30 

Ansvarar för arbetet med Stora Jobbstudien samt framtagning av konjunkturrapport.

Anders GlemfeltSara Thiel, näringslivsutvecklare/framtidens handel

Mobil: 0768-88 71 15

Ansvarar för frågor kring e-handel och logistik, projektledare för logistikprojekten Borås Connected, Surflogh och Autofreight.

Anders Glemfelt

Senast ändrad: 2020-09-23 14.01

Ändrad av:

Dela sidan: Näringsliv

g q n C