Meny

Meny

Näringsliv

Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar också med att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är år 2016-2019 ordförande för detta textila europeiska nätverk.

Avdelningens verksamhetsidé

Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell, serviceinriktad och proaktiv aktör.

Borås är en av Sveriges bästa regioner att bedriva och utveckla företag i, för såväl stora som små företag.

Målområden

  • Etablering
  • Regional och lokal tillväxt
  • Logistik
  • Omvärdsanalys
  • Internationellt arbete
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Internt arbete
  • Miljö och hållbarhet
  • Strategiska samarbetspartners
  • Särskilda aktiviteter

Avdelningens verksamhetsplanPDF är framtagen för att nå de målområden som finns. 2017 års verksamhetsberättelsePDF sammanfattar avdelningens arbete.

Den framtagna Näringslivsstrateginlänk till annan webbplats beskriver hur Borås Stad ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt.

Näringslivschef

Anders Glemfelt, näringslivschef

Telefon: 033-35 70 53
Mobil: 0705-26 31 37

Anders Glemfelt

Medarbetare på avdelningen

Annika Hansson, näringslivskoordinator

Mobil: 0768-88 70 52

Ansvarar för information och kommunikation via bland annat nyhetsbrevet Företagsamt, webbplatsen för företagare och för ACTE. Arbetar även med Företagsluncherna och Insikt - förbättrat företagsklimat.


Anders Glemfelt

Caroline Carlsson, näringslivskoordinator

Föräldraledig

Projektledare för Insikt - förbättrat företagsklimat och arbetar med Företagsluncherna. Ansvarar även för information och kommunikation via bland annat nyhetsbrevet Företagsamt, webbplatsen för företagare och för ACTE.

Anders Glemfelt

Daniel Göök, näringslivsutvecklare/etableringsansvarig

Telefon: 033-35 70 09
Mobil: 0768-88 70 09

Ansvarar för om- och nyetableringar på bland annat Borås Stads industriområden och driver ärenden om servicecenter och lotsfunktion.

Anders Glemfelt

Ingrid Nyman, projektledare

Mobil: 0768-88 71 03

Arbetar med Creative Cluster och är projektledare för DigiCreate, utbildning inom digitalisering.


Anders Glemfelt

Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare

Telefon: 033-35 71 72
Mobil: 0768-88 71 72

Ansvarar för internationellt strategiskt arbete såsom att samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter till deltagande i utvecklingssamarbete och till medfinansiering.

Anders Glemfelt

Mia Claesson, näringslivsutvecklare/lokal tillväxt

Telefon: 033-35 71 23
Mobil: 0768-88 71 23

Ansvarar för lokal tillväxt och är bland annat projektledare för Näringslivsdagen.

Anders Glemfelt

Anna Mattsson, näringslivsutvecklare

Mobil: 0734-32 75 80

Arbetar med om- och nyetableringar på bland annat Borås Stads industriområden och driver ärenden om servicecenter och lotsfunktion samt E-handelsstaden.

Mar

Nelly Hayek, näringslivsutvecklare/kreativ näring

Telefon: 033-35 71 33
Mobil: 0768-88 71 53

Ansvarar för ACTE och driver frågor om den kulturella och kreativa näringen.

Anders Glemfelt

Per Florén, näringslivsutvecklare,

Telefon: 033-35 70 48

Ansvarar för arbetet med Stora Jobbstudien samt framtagning av en konjunkturrapport.

Anders Glemfelt

Sara Thiel, näringslivsutvecklare/framtidens handel

Föräldraledig

Ansvarar för bland annat frågor kring e-handel och logistik.

Anders Glemfelt

Sophia Jonsson, näringslivsutvecklare

Telefon: 033-35 70 13
Mobil: 0734 - 32 78 88

Ansvarar för innovativa logistiklösningar, e-handel och utveckling av kreativa näringar.

Anders Glemfelt

Senast ändrad: 2018-09-24 15.29

Ändrad av:

Dela sidan: Näringsliv

g q n C