Meny

Meny

Kvalitet och utveckling

Avdelningens uppdrag är att arbeta med kvalitet- och utvecklingsfrågor, kopplat till visionen Borås 2025. Detta arbete sker i samverkan med nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag.

 Vi arbetar inom fem huvudområden:

  • systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete
  • hållbar utveckling
  • styr- och ledningsfrågor
  • barns och ungas perspektiv
  • valfrihetssystem
  • e-tjänster
  • kommunövergripande kost- och lokalvård
  • elevombud
  • äldreombud
Kvalitetschef Ingegerd Eriksson

Kvalitetschef

Ingegerd Eriksson

Medborgardialog, demokrati och valfrihetsfrågor
Telefon: 033-35 71 65 

Medarbetare på avdelningen

Eva Andreasson, utvecklingsstrateg
Brukarenkäter, nationella undersökningar, jämförelsetjänst
Telefon: 033-35 32 20

Magnus Jungvid, utredare
Valfrihet inom vård- och omsorg
Telefon 033-35 30 72

Ewa Luvö, kvalitetsstrateg
Styr- och ledningsfrågor, ständiga förbättringar.
Telefon: 033-35 30 40,

Jan Olausson, kvalitetsstrateg
Processutveckling, hållbar utveckling
Telefon: 033-35 73 44

Malin Yderhag, ungdomsstrateg
Ungdomsfrågor, barnkonventionen, ungdomsråd
Telefon: 033-35 82 02

Johan Olovson, e-strateg
E-tjänster, synpunktshantering
Telefon: 033-35 50 17

Pernilla Landström, verksamhetschef
Kommunövergripande kost-lokal-vaktmästeri
Telefon: 033-35 83 08

Mariann Hult, verksamhetsutvecklare
Kommunövergripande kost-lokal-vaktmästeri
Telefon: 033-35 89 26

Ellinor Bengtsson, verksamhetsutvecklare
Kommunövergripande kost-lokal-vaktmästeri
Telefon: 033-35 53 90

Maria Nilseus, äldreombudsman
Träffpunkt Simonsland
Telefon: 033-35 30 59

Senast ändrad: 2018-05-03 09.20

Ändrad av:

Dela sidan: Kvalitet och utveckling

g q n C