Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kvalitet och utveckling

Avdelningens uppdrag är att arbeta med kvalitet- och utvecklingsfrågor, kopplat till visionen Borås 2025. Detta arbete sker i samverkan med nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag.

 Vi arbetar inom dessa huvudområden:

 • systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete
 • hållbar utveckling
 • styr- och ledningsfrågor
 • barns och ungas perspektiv
 • valfrihetssystem
 • e-tjänster
 • kommunövergripande kost- och lokalvård
 • elevombud
 • äldreombud
 • Arkivering
 • Administrativa uppgifter inom Stadsledningskansliet
Kvalitetschef Ingegerd Eriksson

Kvalitetschef

Ingegerd Eriksson

Medborgardialog, demokrati och valfrihetsfrågor
Telefon: 033-35 71 65 

Medarbetare på avdelningen

Magnus Jungvid, utredare
Valfrihet inom vård- och omsorg
Telefon 033-35 30 72

Ewa Luvö, kvalitetsstrateg
Styr- och ledningsfrågor, ständiga förbättringar.
Telefon: 033-35 30 40,

Jan Olausson, kvalitetsstrateg
Processutveckling, hållbar utveckling
Telefon: 033-35 73 44

Maja Karlsson, vikarierande ungdomsstrateg
Ungdomsfrågor, barnkonventionen, ungdomsråd
Telefon: 033-35 82 02

Johan Olovson, e-strateg
E-tjänster, synpunktshantering
Telefon: 033-35 50 17

Johana Söderström, systemadministratör
Telefon: 033-35 70 96

Pernilla Landström, verksamhetschef
Kommunövergripande kost-lokal-vaktmästeri
Telefon: 033-35 83 08

Mariann Hult, verksamhetsutvecklare
Kommunövergripande kost-lokal-vaktmästeri
Telefon: 033-35 89 26

Ellinor Bengtsson, verksamhetsutvecklare
Kommunövergripande kost-lokal-vaktmästeri
Telefon: 033-35 53 90

Maria Nilseus, äldreombud
Träffpunkt Simonsland
Telefon: 033-35 30 59

Johanna Armå, elevombud
Telefon: 033-35 70 13

Jon Hjärne, tjänsteförvaltare Ciceron
Telefon: 0768 - 88 83 00

Erica Anderzon, strategisk verksamhetsutvecklare
Telefon: 0734-32 89 39

Anders Håkansson, strategisk verksamhetsutvecklare
Telefon: 0734-32 89 40

Malin Korander, verksamhetsutvecklare
Telefon: 0734-32 89 84

Senast ändrad: 2020-05-27 13.44

Ändrad av:

Dela sidan: Kvalitet och utveckling

g q n C