Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kvalitet och utveckling

Avdelningens uppdrag är att arbeta med kvalitet- och utvecklingsfrågor, kopplat till visionen Borås 2025. Detta arbete sker i samverkan med nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag.

 Vi arbetar inom dessa huvudområden:

  • systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete
  • hållbar utveckling
  • styr- och ledningsfrågor
  • barns och ungas perspektiv
  • valfrihetssystem
  • kommunövergripande kost- och lokalvård
  • elevombud
  • äldreombud

Kvalitetschef

Anna Thuresson Dler
E-post: anna.thuresson@boras.se
Telefon: 033-35 77 76

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kvalitet och utveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender